Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Inkomen uit bedrijf - Vleeskuikenshouderij

Inkomen vleeskuikenbedrijven 36% gestegen
18-12-2023

In 2023 zal het inkomen van het gemiddelde vleeskuikenbedrijf stijgen naar circa 350.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje) doordat de kosten zijn gedaald en de opbrengstprijzen verder gestegen zijn.

De opbrengsten per dier zijn door de hogere vleeskuikenprijzen verder gestegen, terwijl de voerkosten aanzienlijk zijn gedaald. Het gemiddelde inkomen uit bedrijf wordt geraamd op 350.000 euro per onbetaalde aje, wat bijna 100.000 euro meer is dan vorig jaar en ruim 200.000 euro boven het gemiddelde inkomen in de afgelopen vijf jaar (2018-2022). Een deel van de Nederlandse bedrijven is overgestapt op scharrelkuikens (Beter Leven keurmerk 1 ster) waarvoor extra eisen gelden, zoals meer leefruimte per dier. Hierbij gaat het om circa 40-45% van de productie (aantal vleeskuikens) in 2023. Het saldo per m2 per jaar van langzaam groeiende kuikens moet concurreren met dat van reguliere, snelgroeiende kuikens. De prijzen van de reguliere kuikens zijn in 2023 met 1% iets gestegen. De prijzen van de BLK1-kuikens liggen op een veel hoger niveau en zijn dit jaar ook iets meer gestegen: ongeveer 3%.
De prijzen van voer en energie zijn in 2023 gedaald. De voerprijzen in de vleeskuikensector zijn dit jaar ongeveer 12% gedaald. Voerprijzen hebben veel invloed op de inkomens in de vleeskuikenhouderij want ruim 60% van de betaalde kosten bestaat uit voerkosten.Ook de mestafzet is goedkoper geworden. Pluimveemest heeft weinig last van concurrentie op de Nederlandse mestmarkt omdat veel van de mest naar het buitenland gaat, vooral Duitsland en Frankrijk. Vooral dankzij de goede vraag zijn de afzetprijzen voor pluimveemest in 2023 gedaald en veel bedrijven hebben zelfs opbrengsten uit de verkoop van de mest.

Inkomensverschillen nemen toe
Tussen vleeskuikenbedrijven zijn er grote verschillen in inkomen per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje). De inkomensrange tussen de 20% hoogste en 20% laagste bedrijven blijkt groter te zijn in jaren met relatief hoge inkomens. In 2023 heeft 20% van de bedrijven een inkomen van minder dan 131.000 euro per onbetaalde aje. De beste 20% van de bedrijven realiseert een inkomen van meer dan 445.000 euro per onbetaalde aje. Door de diversificatie van de productie zoals kuikens met het Beter Leven keurmerk zijn de inkomensverschillen de afgelopen jaren steeds groter geworden. Het verschil tussen de bedrijven met de hoogste en laagste inkomens is daardoor in 2023 gegroeid naar ruim 300.000 euro per onbetaalde aje.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven