Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Kosten - Akkerbouw

Kosten blijven hoog
18-12-2023

De prijzen voor energie, brandstof en kunstmest zijn in 2023 gedaald. De betaalde kosten en de afschrijvingen worden voor 2023 geraamd op circa 300.000 euro; dat is ongeveer gelijk aan 2022.

De grootste kostenpost zijn de materiƫle activa. Hieronder vallen kosten die betrekking hebben op grond, gebouwen en machines zoals brandstoffen, afschrijvingen en betaalde pacht. Het aandeel van deze kostenpost in de totale betaalde kosten en afschrijvingen is in 2023 ongeveer 45%.

De toegerekende kosten blijven vrijwel gelijk. Toegerekende kosten zijn kosten die worden gemaakt voor de teelt van de gewassen en de vermarkting van de producten, zoals kosten voor gewasbescherming, meststoffen en aflevering. Met name de kosten voor gewasbescherming en zaaizaad en pootgoed lijken niet te zijn gedaald, in tegenstelling tot de prijzen voor energie, brandstoffen en kunstmest.
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven