Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Kosten - Akkerbouw

Forse kostenstijging
19-12-2022

Prijzen voor inputs stegen in 2022 over de hele linie. Vooral meststoffen, gas, elektriciteit en brandstof werden fors duurder: ongeveer een verdubbeling. De betaalde kosten en afschrijvingen worden voor 2022 geraamd op 328.000 euro, een toename van ongeveer 51.000 gemiddeld per bedrijf.

De grootste kostenpost zijn de materiƫle activa. Hieronder vallen kosten die betrekking hebben op grond, gebouwen en machines zoals brandstoffen, afschrijving en betaalde pacht. Het aandeel van deze kostenpost in de totale betaalde kosten en afschrijving is in 2022 ongeveer 45%.

De toegerekende en energiekosten zijn eveneens sterk gestegen in 2022. Toegerekende kosten zijn kosten die worden gemaakt voor de teelt van de gewassen en de vermarkting van de producten zoals gewasbescherming, meststoffen en aflevering. Door de droge zomer viel de inzet van gewasbeschermingsmiddelen relatief laag uit. Maar er werd wel veel beregend, met als gevolg hoge brandstofkosten.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven