Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Kosten - Bloembollenteelt

Productiekosten van bloembollen gestegen
19-12-2022

De totale kosten per bedrijf zijn als gevolg van de schaalvergroting vanaf 2006 jaarlijks toegenomen tot een niveau van naar schatting 1,54 miljoen euro per bedrijf in 2022, een toename van 16% ten opzichte van 2021. Alle kosten zijn gestegen, met name van energie, werk door derden en kosten bedrijfsuitrusting. De financieringskosten zijn nagenoeg stabiel gebleven.

In 2022 hebben de toegerekende kosten een aandeel van ongeveer 26% in de totale kosten. Dit zijn kostenposten die direct verbonden zijn aan de teelt en afzet, zoals uitgangsmateriaal, meststoffen, gewasbescherming en vrachtkosten. Materiƫle activa beslaan 30% van de kosten en bestaan onder andere uit grondpacht en afschrijving en onderhoud van gebouwen, installaties en machines. Betaalde arbeid en werk door derden hebben samen een aandeel van 27% in de totale kosten. Energiekosten maken in 2022 inmiddels 8% van de totale kosten uit, maar zijn in 2022 wel met ongeveer 120% gestegen (dus meer dan verdubbeld).Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven