Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Kosten - Bloembollenteelt

Productiekosten van bloembollen gestegen
18-12-2023

De totale kosten per bedrijf zijn als gevolg van de schaalvergroting vanaf 2006 jaarlijks toegenomen tot een niveau van naar schatting 1,4 miljoen euro per bedrijf in 2023. Ten opzichte van 2022 is de toename bijna 6%. De meeste kosten zijn gestegen, behalve die van energie.

In 2023 zijn de kosten voor materiƫle activa (de duurzame productiemiddelen) het grootst en beslaan 29% van de kosten. Deze kosten bestaan onder andere uit grondpacht en afschrijving en onderhoud van gebouwen, installaties en machines. De toegerekende kosten zijn de op een na hoogste kostenpost met een aandeel van ongeveer 26% in de totale kosten. Dit zijn kostenposten die direct verbonden zijn aan de teelt en afzet, zoals uitgangsmateriaal, meststoffen, gewasbescherming en vrachtkosten. Betaalde arbeid en werk door derden hebben samen een aandeel van 33% in de totale kosten. Energiekosten maken in 2023 met 56.000 euro 4% van de totale kosten uit en zijn in 2023 gedaald met 36%.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven