Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Kosten - Boomkwekerij

Kosten boomkwekerij gestegen
19-12-2022

De kosten voor boomkwekerijbedrijven zijn in 2022 flink gestegen. Per saldo zijn in 2022 de geraamde betaalde kosten per bedrijf met circa 9% gestegen tot 640.000 euro. Kosten voor plantmateriaal, één van de grootste kostenposten op het bedrijf, zijn toegenomen met 9%. Arbeidskosten zijn heel beperkt gestegen (0,5%): de gestegen kosten van het arbeidsloon werden gecompenseerd door afname van de benodigde arbeid in verband met een lager volume aan boomkwekerijproducten. Naast het stijgen van de arbeidskosten spelen rondom arbeid ook de beschikbaarheid, deskundigheid en vaardigheden van personeel. Dit is voor veel boomkwekerijbedrijven een blijvend punt van zorg. De kosten voor inhuur van arbeid door derden steeg met circa 10%. Andere posten die stegen zijn substraten en (plastic) potten (circa 10%). Daarnaast stegen de kosten voor energie en brandstof voor tractoren en mechanisatie relatief het meest (circa 117%), hoewel deze kostenpost met een aandeel van 2% relatief beperkt is in het geheel van kosten.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven