Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Kosten - Boomkwekerij

Kosten boomkwekerij gestegen
18-12-2023

De gemiddelde kosten per bedrijf zijn voor 2023 geraamd op ongeveer 1.060.000 euro, een stijging van 4% ten opzichte van 2022. De grote kostenposten zijn toegerekende kosten, betaalde arbeid en materiële activa. In 2023 hebben de toegerekende kosten een aandeel van 50% in de totale kosten. Dit zijn kosten die direct verbonden zijn aan de teelt zelf, zoals potten, potgrond, teeltmaterialen, transport, gewasbescherming en meststoffen. De toegerekende kosten zijn in 2023 gestegen met 8%. Betaalde arbeid en werk door derden hebben een aandeel van 27% in de kosten; deze kosten zijn in 2023 gestegen met 4%. Materiële activa beslaan 16% van de kosten en bestaan onder andere uit afschrijvingen, onderhoud en huur; deze kosten zijn met 1% gestegen.

De energiekosten zijn gedaald met 38%, maar deze kostenpost is in deze sector relatief klein, namelijk circa 1% van de totale kosten. De financieringslasten zijn gestegen met 9%, maar hebben eveneens een aandeel van slechts 1% van de totale kosten.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven