Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Kosten - Glastuinbouw

Kosten nemen sterk toe; energiekosten voorop.
19-12-2022

De kosten van een gemiddeld glastuinbouwbedrijf worden 24% hoger geraamd dan in 2021. De kosten namen toe door wijzigingen van de gemiddelde bedrijfsomvang en door prijs- en volumemutaties. Naar verwachting steeg de omvang van een bedrijf met ongeveer 3%. Met name de kosten voor de energievoorziening van het bedrijf stegen. Ook in 2021 stegen de kosten al stevig. Bestaande contracten en een zeer selectief gebruik en aankoop van energie op de vrije markt dempten voor sommige bedrijven de hoge kosten.

Belangrijke kostenposten, naast energie, zijn arbeid, plantmateriaal (een post onder toegerekende kosten) en de materiële activa (zoals afschrijvingen op gebouwen en machines). Al deze belangrijke kostenposten lieten een toename zien. De financieringslasten namen toe, maar minder sterk dan de bedrijfsgroottegroei. De betaalde arbeid steeg met ruim 5%. Bij een wat lager arbeidsvolume, door minder productie, stegen de kosten. Dierlijke en plantaardige activa stegen met bijna 15%. Voor ongeveer de helft kwam dit door aanpassing van de wegingsfactoren. De andere helft kwam door prijs- en volume-effecten. Zaken als meststoffen werden fors duurder, door invloed van de geopolitiek situatie en beperking van productiecapaciteit ervan. Zaai- en pootgoedkosten namen in volume af maar stegen in prijs, deels door toegenomen transport-, energie- en of hogere arbeidskosten en de flexibiliteit die geleverd moest worden van opkweekbedrijven. Per saldo werd voor deze dierlijke en plantaardige activa een toename van 15% ingerekend. Ook materiële activa laten een stevige plus zien. Verwacht wordt dat vooral de afschrijvingen op machines en installaties zullen toenemen. Goede resultaten in eerdere jaren maakten dat mogelijk. Maar ook onderhoudskosten nemen toe omdat materialen ter vervanging schaarser werden, en bedrijven risico’s op storingen wilden voorkomen.

Daarnaast ontvingen bedrijven een veel betere vergoeding bij verkoop van elektriciteit dit jaar. De kosten voor gas en elektriciteit en de verkoop van energie vormen de netto-energiekosten. Deze zijn uiteindelijk relevant. Een inschatting hiervan maken is echter zeer lastig dit jaar. In deze raming is ervan uitgegaan dat die nettokosten afnemen tot ruim 200.000 euro. Dit is een kostendaling van 20%. Resumerend had een gemiddeld glastuinbouwbedrijf ruim 2,6 miljoen euro aan kosten, een sterke stijging van ongeveer 500.000 euro ten opzichte van 2021. Per m2 stegen de kosten met ruim 13 euro.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven