Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Kosten - Leghennenhouderij

Sterk stijgende kosten door duurder voer en energie
19-12-2022


De totale betaalde kosten stijgen in 2022 met 26% tot 1,3 miljoen euro per bedrijf, vooral als gevolg van hogere voerkosten. Ook de prijzen van energie en huisvesting zijn gestegen. Alleen de kosten van mestafzet en vreemd vermogen zijn iets gedaald.De voerkosten maken circa 60-65% uit van de totale kosten en bepalen daardoor in belangrijke mate de ontwikkeling van de totale kosten. In 2022 zijn de voerkosten 227.000 euro (+34%) per bedrijf gestegen. Dat is het gevolg van sterk opgelopen voerprijzen die op jaarbasis met 33% zijn gestegen. Ook de energiekosten zijn fors hoger. Alleen de kosten van mestafzet en vreemd vermogen (betaalde rente) zijn gedaald. De prijzen van de overige productiemiddelen zijn ook gestegen.

De kosten van mestafzet worden 18% lager geraamd dan in 2021. Daardoor dalen de betaalde mestkosten naar 5.600 euro per leghennenbedrijf. De mestafzetprijzen begonnen het verslagjaar op hetzelfde niveau als 2021 was geëindigd en daalden vervolgens steeds verder. Die prijsdaling was vooral te danken aan de export want slechts een klein deel van de pluimveemest wordt onbewerkt toegepast in de Nederlandse landbouw. Veel droge pluimveemest wordt geëxporteerd naar Duitsland en Frankrijk, al dan niet na bewerking (vooral composteren). Daarnaast wordt een belangrijk deel van de droge pluimveemest verbrand in de biomassacentrale (BMC Moerdijk) voor de productie van groene elektriciteit. De kosten daarvoor zullen dalen want de Coöperatie DEP en BMC Moerdijk hebben samen besloten om vanaf 1 oktober de tarieven voor pluimveemest van leden van de Coöperatie te koppelen aan de hoge elektriciteitsprijs. Dat is gunstig voor de pluimveehouders, omdat ze voortaan geld toe krijgen voor de geleverde mest, terwijl ze daar vroeger voor moesten betalen. Ook neemt BMC Moerdijk nu de transportkosten voor zijn rekening.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven