Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Kosten - Melkveehouderij

Fors hogere kosten van voer, energie, kunstmest en materiële activa
19-12-2022

De gemiddelde betaalde kosten en afschrijvingen van het melkveebedrijf nemen in 2022 met ruim 105.000 euro toe ten opzichte van 2021 tot 514.000 euro. 

Vooral de kosten van veevoer (44.000 euro) nemen toe door hogere krachtvoerprijzen (+27% in vergelijking met voorgaand jaar). De voerkosten liggen hiermee 50% boven het normale niveau (gemiddelde 2017-2021). Ook de kosten van materiële activa (machines, werktuigen en gebouwen) namen toe (22.000 euro exclusief brandstoffen). Hieronder vallen ook de onderhoudskosten. Deze nemen waarschijnlijk mede toe om de fiscale winst in 2022 te drukken. De energiekosten namen met 14.000 euro toe door forse prijsstijgingen. Dit geldt ook voor de kunstmestkosten: deze kosten stegen met 11.000 euro. De kosten van kunstmest liggen hierdoor met bijna 20.000 euro op een bijna drie keer zo hoog niveau als normaal (gemiddelde 2017-2021). Diverse andere kostenposten namen samen met ruim 14.000 euro toe. Per saldo zijn de totale betaalde kosten en afschrijvingen op het gemiddelde melkveebedrijf in 2022 toegenomen met 26% tot 514.000 euro.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven