Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Kosten - Vollegrondsgroenteteelt

Kosten stijgen voor vollegrondsgroentetelers
19-12-2022

De gemiddelde kosten per bedrijf zijn voor 2022 geraamd op ongeveer 426.000 euro, een stijging van 7% ten opzichte van 2021. De grote kostenposten zijn toegerekende kosten, betaalde arbeid en materiële activa.

In 2022 hebben de toegerekende kosten een aandeel van 32% in de totale kosten. Dit zijn kosten die direct verbonden zijn aan de teelt zelf, zoals uitgangsmateriaal, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en vrachtkosten. Van deze toegerekende kosten bestaat de helft uit kosten voor uitgangsmateriaal. Materiële activa beslaan 28% van de kosten en bestaan onder andere uit grondpacht en afschrijving en onderhoud van gebouwen, installaties en machines. Betaalde arbeid en werk door derden hebben samen een aandeel van 25% in de totale kosten. De energiekosten verdubbelen, maar deze kostenpost is relatief klein, namelijk 7% van de totale kosten. De financieringslasten zijn als enige kostenpost gedaald (-2%) maar beslaan slechts 2% van de totale kosten.



Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • BINternet, Verlies- en winstrekening van vollegrondsgroentenbedrijven.





Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief



naar boven