Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Kosten - Pot- en perkplantenteelt

Hogere totale kosten vooral van energie
19-12-2022

De totale bedrijfskosten (inclusief afschrijvingen) zijn in 2022 naar verwachting met 20% gestegen en geraamd op gemiddeld 3,3 mln. euro per bedrijf.


Arbeidskosten stijgen licht
De arbeidskosten zijn voor een gemiddeld pot- en perkplantenbedrijf in 2022 met bijna 6% gestegen. De kosten nemen evenredig toe met de groei van de bedrijfsgrootte (namelijk 6%). Per m2 bleven de kosten voor arbeid ongeveer gelijk door een kleine verhoging van de salarissen en een lagere inzet van arbeid door minder productvolume. Het verkrijgen en vasthouden van voldoende arbeidskrachten blijft een punt van zorg. Bedrijven investeren in bestaand personeel om ze aan het bedrijf te binden. De kosten van betaalde arbeid worden in 2022 geraamd op 729.000 euro per bedrijf, wat ongeveer 22% van de totale betaalde kosten is.

Energiekosten stijgen sterk
De stijgende tendens van de energieprijzen in 2021 heeft zich voortgezet in 2022. De prijs voor het inkopen van gas is in de loop van 2022 sterk opgelopen. Er werd waar mogelijk bezuinigd op gas- en elektriciteitsverbruik. Desondanks waren de energiekosten dit jaar erg hoog met name voor potplantenbedrijven die hun elektriciteit betrekken uit het openbare net.
De energiekosten in 2022 zijn geraamd op gemiddeld circa 574.000 euro per bedrijf. Dit is een stijging van 84%. De energiekosten zijn daarmee ruim 18% van de totale betaalde kosten. Vorig jaar was dat 11% van de kosten.

Kosten plantmateriaal hoger
De kosten van plantmateriaal, als onderdeel van de toegerekende kosten, bedragen gemiddeld 677.000 euro per bedrijf. In 2022 zijn dit bijna 21% van de totale betaalde kosten. Deze kosten zijn toegenomen door hogere prijzen voor uitgangsmateriaal, maar ook door een sterkere dollarkoers in 2022; veel halfwas (zoals stekken, plantgoed) wordt geïmporteerd bijvoorbeeld vanuit China of Midden-Amerika. Ook de kosten voor gewasbeschermingsmiddelen, potten, substraten, karton, pallets zijn gestegen. In 2022 zijn naar verwachting deze kosten voor plantaardige activa gestegen met 12%, waarbij de helft voor rekening komt van de bedrijfsgroottegroei.

Afschrijving blijven stijgen
De afschrijvingen, als onderdeel van de materiële activa, liggen in 2022 met gemiddeld 227.000 euro ruim 23% hoger dan 2021. Een verklaring voor de toenemende afschrijvingen zijn de gestegen investeringen, vooral in ledverlichting, machines en installaties.
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven