Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Kosten - Snijbloementeelt

Totaal kostenniveau gestegen, energiekosten springen eruit
19-12-2022

De totale betaalde kosten en afschrijvingen in 2022 zijn volgens de raming met 23% gestegen ten opzichte van 2021, na ook al een stevige toename in dat jaar. De totale kosten en afschrijvingen komen in 2022 uit op bijna 2,0 mln. euro per bedrijf.


De stijging wordt vooral veroorzaakt door de flinke stijging van de kosten voor inkoop van energie (+74%). Andere kostenposten die stegen zijn plantaardige activa (+6%), waaronder uitgangsmateriaal en gewasbeschermingsmiddelen, en materiele activa (+13%), waaronder afschrijving gebouwen en machines. De arbeidskosten (betaalde arbeid) zijn ongeveer gelijk gebleven. Dit komt door een combinatie van gestegen kosten van het arbeidsloon en afname van de benodigde arbeid in verband met een lager snijbloemenvolume.

Kosten van energie sterk gestegen
De kosten voor de inkoop van energie voor snijbloemenbedrijven zijn naar verwachting met 74% gestegen. Na een eerdere stijging in 2021 zijn deze geraamd op gemiddeld ruim 700.000 euro per bedrijf, wat overeenkomt met bijna 35 euro per m2. Vorig jaar was dit nog circa 20 euro per m2. De kosten van energie bedragen ruim 35% van de totale betaalde kosten en afschrijvingen; vorig jaar was dit aandeel ongeveer 25%. De kosten namen toe door een sterk gestegen inkoopsprijs. De ingekochte hoeveelheid elektriciteit nam af vanwege hoge elektriciteitsprijzen.

Kosten van arbeid volgen stijgende lijn
De kosten van betaalde arbeid bedragen gemiddeld ruim 280.000 euro per bedrijf in 2022. Dit is ongeveer gelijk gebleven als in 2021. Dit zijn circa 15% van de totale betaalde kosten en afschrijvingen. Bedrijven proberen deskundig personeel aan zich te binden door een hoger salaris aan te bieden. Vanwege de krappe arbeidsmarkt nemen telers ondanks de soms lastige vooruitzichten toch mensen voor vast aan. Toch blijft men kritisch op het totale arbeidsvolume en kijkt men kritisch naar de flexibele schil. De gestegen kosten van het arbeidsloon werden gecompenseerd door afname van de benodigde arbeid in verband met een lager snijbloemenvolume.

Kosten van plantmateriaal iets lager
De kosten van plantmateriaal, als onderdeel van de toegerekende kosten, bedragen 13% van de totale kosten en afschrijvingen en zijn in 2022 3% lager dan in 2021. Deze kosten bedragen in 2022 gemiddeld 245.000 euro per bedrijf. De reden van de kostendaling is dat hoewel de kosten van het plantmateriaal enkele procenten is toegenomen, de volumedaling dat heeft gecompenseerd.

Afschrijvingen stijgen
De afschrijvingen, als onderdeel van de materiƫle activa, zijn een afspiegeling van het investeringsniveau in het verleden en de moderniteit van glasopstanden, gebouwen en machines. De afschrijvingen op kassen, gebouwen en machines worden geraamd op circa 155.000 euro per bedrijf. Dit is een stijging van circa 21.000 (15%) ten opzichte van vorig jaar. Gepleegde investeringen zijn vooral gericht op energiebesparende maatregelen, zoals energieschermen en led-verlichting.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven