Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Kosten - Snijbloementeelt

Totaal kostenniveau snijbloemenbedrijven iets omlaag
18-12-2023

De totale betaalde kosten en afschrijvingen in 2023 zijn volgens de raming met circa 2% gedaald ten opzichte van 2022. In 2022 stegen de kosten sterk en in 2023 vindt hierop dus een beperkte correctie plaats. De totale kosten en afschrijvingen komen in 2023 uit op 1,7 mln. euro per bedrijf.De toegerekende kosten (zoals plantmaterialen, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen) stegen beperkt maar vooral de arbeidskosten en het werk door derden namen in 2023 toe door gestegen cao-lonen. De toename van de arbeidskosten werd hier wel geremd door de lagere inzet van arbeid in 2023.

De prijzen van energie zijn erg volatiel geweest de afgelopen twee jaar. In 2022 stegen de gasprijzen bijvoorbeeld tot ongekende hoogte. Hierdoor moesten telers onorthodoxe maatregelen treffen om hun bedrijf op koers te houden. Dit heeft veel van hun ondernemersvermogen gekost. Maar de meeste bedrijven zijn erin geslaagd om ook deze crisis, vooralsnog, door te komen. Soms ging dit gepaard met optimalisatie van de beschikbare bedrijfsuitrusting, besparingen of zelfs extensivering. Soms werden investeringen gedaan om besparingen op energiekosten te realiseren of flexibeler te zijn in het invullen van hun energiebehoefte. Andere kozen ervoor om aangegane verplichtingen tegen gunstige condities te verkopen. Al deze maatregelen hadden effect op het teeltjaar 2023 en daarmee de kosten. De energiekosten nemen volgens deze raming af met een kleine 15%. De daling bestaat uit een combinatie van een lager volume gas en met name minder gebruik van elektriciteit bij lagere prijzen van beide inputs. Hierdoor is het aandeel van de toegerekende kosten weer iets groter dan die van energie in de totale kosten. Vorig jaar waren de aandelen respectievelijk 29% versus 31% van de totale betaalde kosten en afschrijvingen. In 2023 is dit 30% om 27%.

Arbeidskosten en materiële activa zijn de andere twee grote kostenposten met een aandeel van respectievelijk 18% en 15% en zijn over de jaren heen redelijk stabiel in hun aandeel. Wat betreft de materiële activa, die een toename lieten noteren van 6%, waren het vooral de afschrijvingen op installaties en de kosten voor onderhoud en huur die zorgden voor een toename in de kosten in 2023.
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven