Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Kosten - Varkenshouderij

Daling van kosten door lagere prijzen voor voer en energie, overige kosten dit jaar wel gestegen
18-12-2023

De totale betaalde kosten worden voor 2023 5% lager geraamd op 1,4 miljoen euro per bedrijf. De daling is grotendeels veroorzaakt door de lagere kosten van voer en energie.


Voor 2010 worden de totale betaalde kosten 81.000 euro hoger geraamd op 1 miljoen euro per bedrijf. Circa 55-60% van de totale kosten zijn voerkosten, die door fluctuerende voerprijzen in grote mate de schommeling van de totale kosten bepalen. In 2020 stijgen de voerkosten per bedrijf verder door meer varkens per bedrijf bij een lichte daling van de voerprijzen. De prijzen van de meeste productiemiddelen zijn hoger dan in 2019, behalve van elektriciteit, mestafzet en vreemd vermogen. Ondanks de lagere prijzen voor mestafzet, stijgen de kosten van mestafzet wel door meer dieren per bedrijf die zorgen voor een groter afzetvolume.

 

De totale mestkosten stijgen met 4.000 euro tot 69.000 euro per gemiddeld varkensbedrijf in 2020.

Dat komt overeen met circa 75 euro per zeug per jaar en 20 euro per vleesvarken per jaar. Bij de betaalde mestkosten zijn er grote verschillen tussen individuele bedrijven en subtypen. De mestkosten op de gesloten varkensbedrijven zijn gemiddeld het hoogst met 103.000 euro per bedrijf, mede door de grote bedrijfsomvang. Daarna komen de zeugenbedrijven met gemiddeld 74.000 euro per bedrijf. Dat is 6% van de totaal betaalde kosten per zeugenbedrijf en hoger dan het gemiddelde inkomen per oaje in 2010-2019. De verschillen in mestkosten hangen sterk samen met de bedrijfsomvang en intensiteit, want gespecialiseerde varkensbedrijven moeten bijna alle geproduceerde mest ook afvoeren.

Voor 2023 worden de totale betaalde kosten 75.000 euro lager geraamd op bijna 1,4 miljoen euro per bedrijf. Circa 60% van de totale kosten zijn voerkosten, die door fluctuerende voerprijzen in grote mate de schommeling van de totale kosten bepalen. In 2023 dalen de voerkosten per bedrijf door de 8% lagere voerprijzen (gemiddeld van vleesvarkens-, biggen- en zeugenvoer). De voerprijzen zijn vooral gedaald doordat de verstoorde handelsstromen na de Russische invasie, waardoor de export uit Oekraïne maandenlang vrijwel stil kwam te liggen in 2022, weer zijn hervat. Voor een gemiddeld varkensbedrijf zijn de toegerekende kosten gedaald met 6% en de energiekosten met 44%. De kosten voor betaalde arbeid zijn gestegen met circa 8%, de kosten voor werk voor derden zijn gestegen met circa 4% en de financieringslasten zijn gestegen met gemiddeld 10%. De overige kosten zijn ook gestegen met 4% ten opzichte van 2022.
Voor de zeugenhouderij geldt dat de totale kosten zijn gedaald met 0,2%. Voor de vleesvarkenshouderij geldt dat de totale kosten zijn gedaald met 6%.
In de laatste maanden van het jaar zijn vooral de kosten voor mestafzet flink gestegen door de afbouw van derogatie in de melkveehouderij, wat druk op de mestmarkt veroorzaakt. De totale mestkosten bedragen circa 88.000 euro euro per gemiddeld varkensbedrijf in 2023. Dat komt overeen met circa 95 euro per zeug per jaar en 24 euro per vleesvarken per jaar. In 2022 lagen deze bedragen nog op 69 euro per zeug en 17 euro per vleesvarken. Dit is een stijging van 37% in mestafzetkosten.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven