Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Kosten - Varkenshouderij

Forse stijging van de kosten door hogere prijzen voor voer en energie
19-12-2022


De totale betaalde kosten worden voor 2022 31% hoger geraamd op 1,6 miljoen euro per bedrijf. De stijging is grotendeels veroorzaakt door de fors hogere kosten van voer en energie.
Voor 2010 worden de totale betaalde kosten 81.000 euro hoger geraamd op 1 miljoen euro per bedrijf. Circa 55-60% van de totale kosten zijn voerkosten, die door fluctuerende voerprijzen in grote mate de schommeling van de totale kosten bepalen. In 2020 stijgen de voerkosten per bedrijf verder door meer varkens per bedrijf bij een lichte daling van de voerprijzen. De prijzen van de meeste productiemiddelen zijn hoger dan in 2019, behalve van elektriciteit, mestafzet en vreemd vermogen. Ondanks de lagere prijzen voor mestafzet, stijgen de kosten van mestafzet wel door meer dieren per bedrijf die zorgen voor een groter afzetvolume.

 

De totale mestkosten stijgen met 4.000 euro tot 69.000 euro per gemiddeld varkensbedrijf in 2020.

Dat komt overeen met circa 75 euro per zeug per jaar en 20 euro per vleesvarken per jaar. Bij de betaalde mestkosten zijn er grote verschillen tussen individuele bedrijven en subtypen. De mestkosten op de gesloten varkensbedrijven zijn gemiddeld het hoogst met 103.000 euro per bedrijf, mede door de grote bedrijfsomvang. Daarna komen de zeugenbedrijven met gemiddeld 74.000 euro per bedrijf. Dat is 6% van de totaal betaalde kosten per zeugenbedrijf en hoger dan het gemiddelde inkomen per oaje in 2010-2019. De verschillen in mestkosten hangen sterk samen met de bedrijfsomvang en intensiteit, want gespecialiseerde varkensbedrijven moeten bijna alle geproduceerde mest ook afvoeren.

Voor 2022 worden de totale betaalde kosten 370.000 euro hoger geraamd op bijna 1,6 miljoen euro per bedrijf. Circa 60-70% van de totale kosten zijn voerkosten, die door fluctuerende voerprijzen in grote mate de schommeling van de totale kosten bepalen. In 2022 stijgen de voerkosten per bedrijf flink door de 37% hogere voerprijzen (gemiddeld van vleesvarkens-, biggen- en zeugenvoer). De prijzen van de meeste productiemiddelen zijn hoger dan in 2021, behalve van mestafzet en vreemd vermogen. De kosten voor energie zijn in sinds eind 2021 flink gestegen omdat olie en gas duurder werd onder invloed van de Russische invasie in Oekraïne. Daardoor zijn de energiekosten gestegen tot ruim 62.000 euro per gemiddeld varkensbedrijf ofwel 4% van de betaalde kosten. Op zeugenbedrijven is dat aandeel energiekosten het hoogste met 6% in 2022.

De totale mestkosten bedragen bijna 65.000 euro per gemiddeld varkensbedrijf in 2022. Dat komt overeen met circa 66 euro per zeug per jaar en 17 euro per vleesvarken per jaar. Bij de betaalde mestkosten zijn er grote verschillen tussen individuele bedrijven en subtypen. De mestkosten op de gesloten varkensbedrijven zijn gemiddeld het hoogst met 100.000 euro per bedrijf, mede door de grote bedrijfsomvang. Daarna volgen de zeugenbedrijven met gemiddeld 61.000 euro per bedrijf. Dat is 6% van de totaal betaalde kosten per zeugenbedrijf en dit bedrag ligt hoger dan het gemiddelde inkomen per oaje in 2011-2021. De verschillen in mestkosten hangen sterk samen met de bedrijfsomvang en intensiteit, want gespecialiseerde varkensbedrijven moeten bijna alle geproduceerde mest ook afvoeren. Afzet naar bedrijven in de omgeving is relatief goedkoop, maar vaak moet de overtollige mest over langere afstand worden vervoerd waarvoor hoge tarieven worden betaald. Ook het weer heeft invloed op de tarieven. Begin 2022 was het uitrijden van mest vertraagd door het natte weer waardoor de mestprijzen tijdelijk hoger waren.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven