Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Kosten - Vleeskalverhouderij

Hogere kosten vleeskalverenbedrijven
18-12-2023

De totale betaalde kosten (plus afschrijvingen) op bedrijven met blankvleeskalveren op contract nemen in 2023 toe met gemiddeld 8.500 euro per bedrijf. Deze stijging is het gevolg van hogere kosten van gebouwen en machines (+6.000 euro) en hogere mestafzetkosten (+6.500 euro). Diverse andere kosten bij elkaar nemen met 4.500 euro toe. De energiekosten nemen af met 8.500 euro. In 2023 is het gemiddelde bedrijf 1,5% in omvang toegenomen en treden er kleine schaalvoordelen op. 

Op de bedrijven met blankvleeskalveren op contract maken de toegerekende kosten slechts een klein deel (ongeveer 23%) uit van de totale kosten voor de kalverhouder. De kosten voor voer, diergezondheid en aankoop van kalveren komen namelijk voor rekening van de contractgever, die prijsontwikkelingen verwerkt in de contractvergoeding en ook vertaalt in sturing van de leegstand op het bedrijf. Met 47% is materiële activa de grootste kostenpost voor de kalverhouder, bestaande uit met name de kosten voor afschrijving en onderhoud van de stallen, installaties en machines. De mestafzetkosten maken 70% uit van de totale toegerekende kosten.

Mestafzetkosten
De kosten van de mestafzet zijn met 37.500 euro (bijna 39 euro per gemiddeld aanwezig kalf) aanzienlijk voor de kalverhouders. Deze kosten zijn in 2023 met 6.500 euro toegenomen. Ongeveer één derde van de bedrijven ligt op de Veluwe, waar de kalvermest grotendeels naar een mestverwerking gaat (Stichting Mestverwerking Gelderland, SMG). Dat is goedkoper dan het afzetten van de mest naar andere bedrijven over een grotere afstand. De tarieven voor de verwerking van de mest zijn iets naar beneden bijgesteld in 2023, na een flinke stijging in 2022. De kosten van de kalvermest die niet via de SMG loopt, zijn in 2023 met 38% flink omhoog gegaan.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
BINternet: Verlies- en winstrekening van vleeskalverbedrijven

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven