Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Kosten - Vleeskalverhouderij

Hogere kosten vleeskalverenbedrijven
19-12-2022

De totale betaalde kosten (plus afschrijvingen) op bedrijven met blankvleeskalveren op contract nemen in 2022 toe met gemiddeld 38.000 euro per bedrijf. Deze stijging is het gevolg van hogere energiekosten (+20.000 euro), hogere kosten van gebouwen en machines (+11.000 euro) en hogere mestafzetkosten. In 2022 is het gemiddelde bedrijf 1% in omvang toegenomen en treden er kleine schaalvoordelen op. 

Op de bedrijven met blankvleeskalveren op contract maken de toegerekende kosten slechts een klein deel (ongeveer 23%) uit van de totale kosten voor de kalverhouder. De kosten voor voer, diergezondheid en aankoop van kalveren komen namelijk voor rekening van de contractgever, die prijsontwikkelingen verwerkt in de contractvergoeding en ook vertaalt in sturing van de leegstand op het bedrijf. Met 44% is materiële activa de grootste kostenpost voor de kalverhouder, bestaande uit met name de kosten voor afschrijving en onderhoud van gebouwen, installaties en machines. De mestafzetkosten maken meer dan de helft uit van de totale toegerekende kosten.

Mestafzetkosten
De kosten van de mestafzet zijn met 36.000 euro (ruim 36 euro per gemiddeld aanwezig kalf) aanzienlijk voor de kalverhouders. Deze kosten zijn in 2022 met 2.000 euro toegenomen. Ongeveer één derde van de bedrijven ligt op de Veluwe, waar de kalvermest grotendeels naar een mestverwerking gaat (Stichting Mestverwerking Gelderland, SMG). Dat is goedkoper dan het afzetten van de mest naar andere bedrijven over een grotere afstand. Vanwege de hogere elektriciteitstarieven waarmee deze Stichting werd geconfronteerd, moesten de tarieven voor de verwerking van de mest ook worden verhoogd. De mest die niet via het SMG loopt, kon in 2022 iets goedkoper worden afgezet (-2%)..


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
BINternet: Verlies- en winstrekening van vleeskalverbedrijven

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven