Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Kosten - Vleeskuikenshouderij

Lagere kosten door lagere voer- en energieprijzen
18-12-2023

De totale betaalde kosten dalen in 2023 van bijna 1,3 naar bijna 1,0 miljoen euro per bedrijf, vooral door lagere prijzen van voer en energie.

De bedrijfskosten zijn in 2023 aanzienlijk gedaald door de lagere voerprijzen. Ook de kleinere gemiddelde bedrijfsomvang speelt een rol. De voerkosten maken ruim 60% uit van de totale betaalde kosten en bepalen daardoor in belangrijke mate de ontwikkeling van de totale bedrijfskosten. Ook de prijzen van aardgas en elektriciteit zijn na de uitzonderlijk hoge prijzen vorig jaar, in 2023 weer gedaald.
De prijzen voor de mestafzet zijn veel lager geraamd. Droge pluimveemest wordt grotendeels geƫxporteerd naar Duitsland en Frankrijk of verbrand in de biomassacentrale (BMC Moerdijk) voor de productie van groene elektriciteit. Veel pluimveehouders hebben in 2023 geld gekregen voor de geleverde mest, terwijl ze daar vroeger voor moesten betalen.
Sinds 2015 zijn de bedrijven geleidelijk kleiner geworden. Dat is vooral het gevolg van het grotere aandeel van langzaam groeiende kuikens (met name Beter Leven keurmerk), die meer leefruimte nodig hebben, bestemd voor de binnenlandse markt. In dezelfde stallen kunnen minder kuikens gehouden worden. Het omzetvolume per m2 hokoppervlakte per jaar is daardoor lager en dat moet gecompenseerd worden door hogere opbrengsten per afgeleverd kuiken.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven