Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Kosten - Vleeskuikenshouderij

Hogere kosten door sterk stijgende prijzen van voer en energie
19-12-2022


De totale betaalde kosten stijgen in 2022 fors tot circa 1,9 miljoen euro per bedrijf door hogere prijzen van voer en energie.
De bedrijfskosten zijn in 2022 vooral gestegen door de fors hogere voerprijzen. De voerkosten maken ruim 60% uit van de totale betaalde kosten en bepalen daardoor in belangrijke mate de ontwikkeling van de totale bedrijfskosten. Ook de prijzen van aardgas en elektriciteit zijn vanaf het tweede kwartaal flink gestegen. Het gemiddelde prijspeil van de overige productiemiddelen is in 2022 ook hoger geraamd, met uitzondering van de mestafzetprijzen en vreemd vermogen.

De prijzen voor de mestafzet worden circa 20% lager geraamd. Slechts een heel klein deel van de pluimveemest wordt onbewerkt toegepast in de Nederlandse landbouw. Veel droge pluimveemest wordt geëxporteerd naar Duitsland en Frankrijk, al dan niet na bewerking. Sinds Duitsland in 2018 strengere mestregels invoerde is de afzet naar dat land gedaald. Frankrijk is Duitsland gepasseerd in de export van fosfaat uit dierlijke mest. Daarnaast wordt belangrijk deel van de droge pluimveemest verbrand in de biomassacentrale (BMC Moerdijk) voor de productie van groene elektriciteit. De kosten daarvoor zullen dalen want de Coöperatie DEP en BMC Moerdijk hebben samen besloten om vanaf 1 oktober de tarieven voor pluimveemest van leden van de Coöperatie te koppelen aan de hoge elektriciteitsprijs. Dat is gunstig voor de pluimveehouders, omdat ze voortaan geld toe krijgen voor de geleverde mest, terwijl ze daar vroeger voor moesten betalen. Ook neemt BMC Moerdijk nu de transportkosten voor zijn rekening.
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven