Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Kosten - Zetmeelbedrijven

Forse stijging van de kosten door hogere prijzen
18-12-2023

De prijzen voor energie, brandstof en kunstmest zijn in 2023 weer gedaald. De betaalde kosten en de afschrijvingen worden voor oogstjaar 2023 geraamd op 360.000 euro, dat is hoger dan in 2022.

De voornaamste kostenpost op zetmeelbedrijven is materiƫle activa, namelijk circa 45% van de totale betaalde kosten en afschrijvingen. Hieronder vallen kosten als brandstoffen, afschrijvingen, onderhoud van gebouwen en machines en betaalde pacht. Over de lange termijn gezien nemen de totale kosten per bedrijf toe. Dit heeft deels te maken met de toegenomen bedrijfsomvang en deels met hogere prijzen voor bedrijfsmiddelen, grond, gebouwen en werktuigen.

De toegerekende kosten stijgen. Toegerekende kosten zijn kosten die worden gemaakt voor de teelt van de gewassen en de vermarkting van de producten, zoals kosten voor gewasbescherming, meststoffen en aflevering. Met name de kosten voor gewasbescherming en zaaizaad en pootgoed lijken niet te zijn gedaald.
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven