Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Kosten - Zetmeelbedrijven

Forse stijging van de kosten door hogere prijzen
3/30/2022

De betaalde kosten en afschrijving zullen naar verwachting toenemen. Prijzen voor inputs stegen over de hele linie. Vooral meststoffen en diesel werden fors duurder, +20%. Als gevolg van de hoge Phytophthoradruk in de aardappelteelt stegen ook de kosten voor gewasbeschermingsmiddelen. De kostenstijging wordt geraamd op bijna 20.000 euro per bedrijf tot ongeveer 310.000 euro.

De voornaamste kostenpost op zetmeelbedrijven is materiƫle activa, namelijk circa 45% van de totale betaalde kosten en afschrijvingen. Hieronder vallen kosten als brandstoffen, afschrijving, onderhoud van gebouwen en machines en betaalde pacht. Over de lange termijn gezien nemen de totale kosten per bedrijf toe. Dit heeft deels te maken met de toegenomen bedrijfsomvang en deels met hogere prijzen voor bedrijfsmiddelen, grond, gebouwen en werktuigen.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page