Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Kosten - Zetmeelbedrijven

Forse stijging van de kosten door hogere prijzen
19-12-2022

De betaalde kosten en afschrijving zijn toegenomen. Prijzen voor inputs stegen over de hele linie. Vooral meststoffen en diesel werden fors duurder, +100%. Hoewel het geen ziektegevoelig jaar was, zijn toch ook de gewasbeschermingskosten gestegen. De totale kostenstijging wordt geraamd op bijna 55.000 euro per bedrijf tot totaal ongeveer 355.000 euro.

De voornaamste kostenpost op zetmeelbedrijven is materiƫle activa, namelijk circa 45% van de totale betaalde kosten en afschrijvingen. Hieronder vallen kosten als brandstoffen, afschrijving, onderhoud van gebouwen en machines en betaalde pacht. Over de lange termijn gezien nemen de totale kosten per bedrijf toe. Dit heeft deels te maken met de toegenomen bedrijfsomvang en deels met hogere prijzen voor bedrijfsmiddelen, grond, gebouwen en werktuigen. 2022 is daarin een uitschieter.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven