Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Kosten - Grote zeevisserij

Lagere kosten in 2023
31-5-2024

Het kostenniveau van de trawlervloot daalde in 2023 ten opzichte van 2022 naar 103 mln. euro (-14%). De daling van de brandstofprijzen was één van de belangrijkste oorzaken (-16%). Door de lagere brandstofprijs en een lagere inzet daalden de brandstofkosten in 2023 met 8 mln. euro naar 23 mln. euro (-25%). Het totaal aan loonkosten daalde met 6 mln. euro naar een bedrag van 29 mln. euro (-17%). Andere kostenposten bleven ongeveer gelijk.

Werkwijze
Het totaaloverzicht met cijfers van de onder Nederlandse vlag varende (pelagische) grote zeevisserijvloot is gebaseerd op bedrijfseconomische gegevens die door de rederijen verstrekt zijn, zoals inzet-, aanvoer-, opbrengsten-, kosten- en investeringsgegevens. De voorlopige resultaten voor het laatste jaar zijn schattingen op basis van informatie over inzet en vangsten vanuit de officiële logboeken en de kostenstructuur van het jaar ervoor. Het economisch resultaat wordt bepaald op basis van vaste verrekenprijzen voor de geleverde vis, zoals die door de rederijen worden gehanteerd.

De pelagische sector bestaat uit rederijen met geïntegreerde activiteiten. Naast Nederlandse schepen, maken ook een aantal onder buitenlandse vlag varende schepen deel uit van de rederijactiviteiten, met belangen buiten Europa. Verder kunnen bijvoorbeeld ook visverwerkende of logistieke bedrijven tot het concern behoren. Het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research, en de publicatie op Agrimatie.nl / Visserijincijfers.nl., richt zich alleen op de vangstactiviteiten van de Nederlandse schepen en de bedrijfseconomische resultaten daarvan.

Van de overige activiteiten van de pelagische bedrijven worden geen bedrijfseconomische gegevens verzameld.


Kies een sector
Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven