Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Kosten - Grote zeevisserij

Lagere kosten in 2019, ook voor 2020 wordt een daling verwacht
9/24/2021

Het kostenniveau van de trawlervloot daalde in 2019 ten opzichte van 2018, net als het aantal zeedagen en de besomming. De inkrimping van de vloot was hier de grootste oorzaak van. De totale kosten zullen naar verwachting in 2020 ook weer lager uitvallen, mede als gevolg van de afname van de vlootomvang.
De kosten voor onderhoud, brandstof en gages plus sociale lasten vormden in 2019, uitgedrukt in een percentage van de totale kosten, met respectievelijk 18, 17 en 33 procent de grootste posten. Onderhoud en brandstofkosten zijn voor hun hoogte grotendeels gerelateerd aan de omvang en inzet van de vloot. De lonen zijn afhankelijk van het besommingsniveau.

In 2020 zullen de brandstofkosten ondanks een hoger verbruik als gevolg van een hogere capaciteitsinzet toch lager zijn dan in 2019, vanwege de sterk gedaalde brandstofprijzen. De loonkosten zullen een niet al te sterke daling laten zien ten opzichte van 2019, omdat de totale besommingen op eenzelfde niveau lagen als in 2019.

Werkwijze
Het totaaloverzicht met cijfers van de onder Nederlandse vlag varende (pelagische) grote zeevisserijvloot is gebaseerd op bedrijfseconomische gegevens die door de rederijen verstrekt zijn, zoals inzet-, aanvoer-, opbrengsten-, kosten- en investeringsgegevens. De voorlopige resultaten voor het laatste jaar 2020 zijn schattingen op basis van informatie over inzet en vangsten vanuit de officiële logboeken en de kostenstructuur van het jaar ervoor. Het economisch resultaat wordt bepaald op basis van vaste verrekenprijzen voor de doorgeleverde vis, zoals die door de rederijen worden gehanteerd.
De pelagische sector bestaat uit rederijen met geïntegreerde activiteiten, waarbij naast Nederlandse schepen, ook een aantal onder buitenlandse vlag varende schepen, belangen buiten Europa, visverwerkende bedrijven etc. tot het concern (kunnen) behoren. Het Bedrijveninformatienet richt zich alleen op de vangstactiviteiten van de Nederlandse aanvoersector en de bedrijfseconomische resultaten daarvan. Over de overige activiteiten van de rederijen worden geen bedrijfseconomische gegevens verzameld en gepresenteerd op Agrimatie.nl / Visserijincijfers.nl.

Naar aanleiding van een review van de gegevens zijn er in 2021 kleine aanpassingen gedaan in de historische dataset.
Kies een sector
Contactpersoon
Hans van Oostenbrugge
070-3358239
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page