Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Kosten - Kottervisserij

Door lagere opbrengsten verdiende bemanning in 2020 minder
9/24/2021

De totale kosten zijn in 2019 fors afgenomen in vergelijking met het jaar daarvoor: een daling van 11%. De daling van de totale kosten zette door in 2020: een kostendaling van 8% ten opzichte van 2019 wordt geraamd.Brandstof en arbeid zijn de belangrijkste kosten in de kottervisserij. Zowel in 2019 als in 2020 (geraamd) maakten de bemanningskosten ongeveer 30% uit van de totale kosten. Voor de (geraamde) brandstofkosten was dat respectievelijk 24% en 19%. Bemanningskosten bestonden in 2020 uit deellonen (86%), sociale lasten/SFM (9%), proviandkosten (4%) en graailonen (2%). Graailoon is de beloning die de bemanning ontvangt voor werkzaamheden die zij aan boord verrichten, maar waar geen beloning uit een besomming tegenover staat. Bijvoorbeeld tijdens een werfbeurt, of in weken dat de kotter niet vaart.

De geraamde bemanningskosten zijn in 2020 ten opzichte van 2019 met 6% gedaald. De bemanningskosten vormen een percentage van het verschil tussen opbrengsten minus diverse kostenposten, en zijn dus afhankelijk van deze variabelen. In 2020 was de opbrengst aanzienlijk lager dan in 2019: 213 mln. euro in 2020 tegen 238 mln. euro in 2018. Dat verklaart de daling in bemanningskosten ten opzichte van 2019.Vanaf 2011 tot 2016 namen de deellonen in de kottervisserij fors toe door toegenomen opbrengsten en afgenomen gasoliekosten. Opvarenden varen op maatschapsvoorwaarden en zijn veelal aangesloten bij het SFM (Sociaal Fonds voor de maatschapsvisserij). Elk jaar stelt een reder aan zijn bemanning een maatschapscontract voor met afspraken over de deelloonberekening. In het algemeen wordt wekelijks (per visreis of aantal visreizen in een week) afgerekend. Na aftrek van de belangrijkste kostenposten (bijvoorbeeld brandstofkosten, afslagkosten, bepaalde technische kosten, proviand en overige zaken, afhankelijk van afspraken met bemanning) blijft een bedrag over van de opbrengst, dat ‘gedeeld’ wordt onder de bemanning. Met elk bemanningslid is een deelpercentage afgesproken dat afhankelijk is van opleiding, ervaring, taken en positie aan boord. De bemanningskosten zijn in 2020 fors gedaald ten opzichte van het niveau van 2019 (67 mln. euro versus 71 mln. euro).

In 2020 bedroegen de geraamde totale kosten voor de kottervisserij 213 mln. euro; dat is 19 mln. euro minder dan het jaar ervoor. De daling van de brandstofkosten, veroorzaakt door een fors lagere gasolieprijs, is daar een groot onderdeel van.
Omdat de visserij de laatste jaren sterk van karakter veranderd is (de omschakeling van puls naar andere vistechnieken, de stilligweken in de garnalensector, de invloed van corona op de visserijpatronen etc.) is het moeilijk om aan de hand van voorgaande jaren de kosten van het jaar waarvan de data nog niet verzameld zijn (in dit geval 2020) in te schatten.

De genoemde geraamde cijfers hebben daarom een grotere onzekerheidsmarge dan in voorgaande jaren het geval was. De cijfers over 2020 worden in 2022 definitief gemaakt.
Kies een sector
Contactpersoon
Hans van Oostenbrugge
070-3358239
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page