Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Kosten - Kottervisserij

Kosten fors gedaald in 2023 door kleinere vloot
31-5-2024

De totale kosten zijn in 2023 fors afgenomen naar ruim 181 mln. euro, een daling van 24% in vergelijking met 2022. Tussen 2020 en 2022 stegen de kosten nog van 219 naar 238 miljoen, maar die stijging heeft zich niet voortgezet. De belangrijkste reden hiervoor was de afname in het aantal schepen en de visserijactiviteiten.In 2023 maakten de (geraamde) bemanningskosten ongeveer 27% uit van de totale kosten, in 2020 was dat nog 32%. Voor de (geraamde) brandstofkosten was dat respectievelijk 34% en 21%. Deze toename in het aandeel van de brandstofkosten in de totale kosten is vooral het gevolg van de hogere prijzen. Brandstof en arbeid zijn de belangrijkste kosten in de kottervisserij. In 2022 piekten de brandstofprijzen en lag het aandeel van de brandstofkosten in de totale kosten op 37%.

De geraamde bemanningskosten waren in 2023 met bijna 50 mln. euro flink lager dan in 2022 (63 mln. euro). De bemanningskosten vormen een percentage van het verschil tussen opbrengsten minus diverse kostenposten, en zijn dus afhankelijk van deze variabelen. De afname kwam vooral door een afname in de totale vlootomvang.

De geraamde totale opbrengst (dus inclusief subsidies en quotaverhuur) was in 2023 met 178 mln. euro fors lager dan in 2022 (242 mln. euro). De geraamde totale kosten namen ook af, van 238 mln. euro naar 181 mln. euro. Het nettoresultaat dat in 2022 nog positief was (+4 mln. euro) sloeg daardoor om in een negatief nettoresultaat van ruim 3 mln. euro. Daarbij moet worden aangetekend dat dit de resultaten zijn van de actieve kotters. De kosten van de kotters die in 2022 niet/nauwelijks actief zijn geweest zijn meegenomen bij de inactieve schepen in de overige kleine zeevisserij.Vanaf 2011 tot 2016 namen de deellonen in de kottervisserij fors toe door toegenomen opbrengsten en afgenomen gasoliekosten. Opvarenden varen op Maatschapsvoorwaarden en de meeste zijn aangesloten bij het SFM (Sociaal Fonds voor de Maatschapsvisserij). Elk jaar stelt een reder aan zijn bemanning een maatschapscontract voor met afspraken over de deelloonberekening. In het algemeen wordt wekelijks (per visreis of aantal visreizen in een week) afgerekend. Op de bruto-opbrengst worden een aantal kostenposten in mindering gebracht (zoals brandstof-, afslag-, bepaalde technische-, proviand-, vracht- en overige kosten, afhankelijk van afspraken met bemanning) waarna een netto-opbrengstbedrag overblijft dat ‘gedeeld’ wordt onder de bemanning en de eigenaar. Met elk bemanningslid is een deelpercentage afgesproken dat afhankelijk is van opleiding, ervaring, taken, verantwoording en positie aan boord. De bemanningskosten zijn in 2023 gedaald ten opzichte van 2022 (van 63 mln. euro naar 50 mln. euro).
Kies een sector
Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven