Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Kosten - Kottervisserij

Door gelijkblijvende totale opbrengsten maar hogere kosten verdiende bemanning in 2021 minder
10/24/2022

De totale kosten zijn in 2021 toegenomen, een stijging van 4% in vergelijking met het jaar daarvoor. In de jaren 2020 en 2019 waren er nog dalingen van de totale kosten ten opzichte van de jaren daarvoor.In 2021 (geraamd) maakten de bemanningskosten ongeveer 28% uit van de totale kosten, in 2020 was dat nog 32%. Voor de (geraamde) brandstofkosten was dat respectievelijk 28% en 21%. Brandstof en arbeid zijn de belangrijkste kosten in de kottervisserij.

De geraamde bemanningskosten zijn in 2021 ten opzichte van 2020 met 10% gedaald. De bemanningskosten vormen een percentage van het verschil tussen opbrengsten minus diverse kostenposten, en zijn dus afhankelijk van deze variabelen.
In 2021 was de geraamde totale opbrengst (dus inclusief subsidies en quotaverhuur) weliswaar iets hoger dan in 2020: 224,3 mln. euro (+0,8 mln. euro, in 2020 was dat 223,5 mln. euro). De geraamde totale kosten namen echter toe met 8,3 mln. euro. Het in 2020 nog behaalde positief netto resultaat (+5 mln. euro) sloeg daardoor om in een negatief netto resultaat van bijna -3 mln. euro.Vanaf 2011 tot 2016 namen de deellonen in de kottervisserij fors toe door toegenomen opbrengsten en afgenomen gasoliekosten. Opvarenden varen op Maatschapsvoorwaarden en de meeste zijn aangesloten bij het SFM (Sociaal Fonds voor de Maatschapsvisserij). Elk jaar stelt een reder aan zijn bemanning een maatschapscontract voor met afspraken over de deelloonberekening. In het algemeen wordt wekelijks (per visreis of aantal visreizen in een week) afgerekend. Op de bruto opbrengst worden een aantal kostenposten in mindering gebracht (zoals brandstof-, afslag-, bepaalde technische-, proviand-, vracht- en overige kosten, afhankelijk van afspraken met bemanning) waarna een netto opbrengstbedrag overblijft, dat ‘gedeeld’ wordt onder de bemanning en de eigenaar. Met elk bemanningslid is een deelpercentage afgesproken dat afhankelijk is van opleiding, ervaring, taken, verantwoording en positie aan boord. De bemanningskosten zijn in 2021 fors gedaald ten opzichte van 2020 (62 mln. euro tegenover ruim 69 mln. euro).

In 2021 bedroegen de geraamde totale kosten voor de kottervisserij 227 mln. euro; dat is ruim 8 mln. euro meer dan het jaar ervoor. De stijging van de brandstofkosten, veroorzaakt door een fors hogere gasolieprijs, is daar een groot onderdeel van.
Kies een sector
Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page