Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Kosten - Kottervisserij

Kosten stijgen verder in 2022
21-9-2023

De totale kosten zijn in 2022 fors toegenomen, een stijging van 13% in vergelijking met het jaar daarvoor. In de jaren 2020 en 2019 waren er nog dalingen van de totale kosten ten opzichte van de jaren daarvoor.In 2022 maakten de (geraamde) bemanningskosten nog ongeveer 26% uit van de totale kosten, in 2020 was dat nog 32%. Voor de (geraamde) brandstofkosten was dat respectievelijk 37% en 21%. De toename in brandstofkosten in 2022 is vooral het gevolg van de hogere prijzen. Brandstof en arbeid zijn de belangrijkste kosten in de kottervisserij.

De geraamde bemanningskosten lagen in 2022 op hetzelfde niveau als in 2021 (66 mln. euro). De bemanningskosten vormen een percentage van het verschil tussen opbrengsten minus diverse kostenposten, en zijn dus afhankelijk van deze variabelen.
In 2022 was de geraamde totale opbrengst (dus inclusief subsidies en quotaverhuur) weliswaar beduidend hoger dan in 2021: 246,8 mln. euro (+19,4 mln. euro, in 2020 was dat 227,4 mln. euro). De geraamde totale kosten namen echter toe met bijna 30 mln. euro. Het netto resultaat dat in 2021 (mede door subsidies) nog positief was (+4 mln. euro) sloeg daardoor om in een negatief netto resultaat van meer dan 6 mln. euro. Daarbij moet worden aangetekend dat dit de resultaten zijn van de actieve kotters. De kosten van de kotters die in 2022 niet/nauwelijks actief zijn geweest (ongeveer 5 mln. euro) zijn meegenomen bij de inactieve schepen in de overige kleine zeevisserij.
Vanaf 2011 tot 2016 namen de deellonen in de kottervisserij fors toe door toegenomen opbrengsten en afgenomen gasoliekosten. Opvarenden varen op Maatschapsvoorwaarden en de meeste zijn aangesloten bij het SFM (Sociaal Fonds voor de Maatschapsvisserij). Elk jaar stelt een reder aan zijn bemanning een maatschapscontract voor met afspraken over de deelloonberekening. In het algemeen wordt wekelijks (per visreis of aantal visreizen in een week) afgerekend. Op de bruto opbrengst worden een aantal kostenposten in mindering gebracht (zoals brandstof-, afslag-, bepaalde technische-, proviand-, vracht- en overige kosten, afhankelijk van afspraken met bemanning) waarna een netto opbrengstbedrag overblijft, dat ‘gedeeld’ wordt onder de bemanning en de eigenaar. Met elk bemanningslid is een deelpercentage afgesproken dat afhankelijk is van opleiding, ervaring, taken, verantwoording en positie aan boord. De bemanningskosten zijn in 2022 bijna gelijk gebleven ten opzichte van 2021 (66 mln. euro).

In 2021 bedroegen de geraamde totale kosten voor de kottervisserij 253 mln. euro; dat is bijna 30 mln. euro meer dan het jaar ervoor. De stijging van de brandstofkosten, veroorzaakt door een fors hogere gasolieprijs, is daar een groot onderdeel van.
Kies een sector
Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven