Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Kosten - Mosselcultuur

Totale kosten rond 41 mln. euro in 2019/2020
9/24/2021

De totale kosten kwamen in 2019/2020 uit rond de 41 mln. euro. Ongeveer 32% daarvan bestaat uit loonkosten.

In 2008 is een convenant gesloten tussen de mosselsector, de overheid en ngo,s. Het belangrijkste doel van dit Mosselconvenant is de omschakeling van de traditionele Mosselzaadvisserij als bron van grondstof voor de mosselkweek naar zogenoemde mosselzaadinvanginstallaties (MZI,s). Sinds 2008 wordt steeds meer mosselzaad geproduceerd met MZI,s. In 2020 is een akkoord bereikt over gezamenlijke vervolgstappen (addendum), waarbij de traditionele mosselzaadvisserij in de Waddenzee zal worden afgebouwd via een 50%-sluiting in 2022 en een 65%-sluiting in 2026. De percentages hebben betrekking op het areaal waar mosselzaad gevist mocht en mag worden. De ambitie is om het definitieve besluit tot 100% sluiting in 2029 te nemen.

In het seizoen 2020/2021 bedroeg het aandeel MZI-zaad 85%, en dat van het bodemvisserijzaad 15%. De productiekosten van MZI-zaad liggen ongeveer 4 keer hoger dan de verwervingskosten van zaad in de traditionele bodemzaadvisserij.

In 2020 is met terugwerkende kracht de berekening van de personeelskosten in de mosselsector bijgesteld om zodoende ook de kosten voor de directie van de bedrijven mee te nemen. Deze kosten bevatten zowel de werkelijk uitgekeerde kosten voor de directie van bv’s, de managementfees, als de ingeschatte loonkosten voor de directieleden van firma,s. Voor de gehele mosselsector betekende dat een extra kostenpost van ongeveer 4 mln. euro per jaar.Kies een sector
Contactpersoon
Hans van Oostenbrugge
070-3358239
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page