Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Liquiditeitspositie - Glastuinbouw

Zorgen om voldoende liquide middelen bij glastuinbouwbedrijven
19-12-2022

In de glastuinbouw had in 2022 56% voldoende financiële middelen om alle rekeningen te kunnen betalen. Dat is fors minder dan bij eenzelfde momentopname vorig jaar. Voldoende kasstroom is een belangrijke voorwaarde voor de bedrijfscontinuïteit op de korte termijn.

Voor een groot deel van de bedrijven, 28% van de bedrijven, kan de negatieve kasstroom nog worden opgevangen door liquiditeiten of verdere besparingen zoals minder onderhoud, het verminderen van privé-uitgaven dan wel het aanspreken van beschikbare reserves. Voor 16% is er meer nodig zoals uitstel van een deel van de aflossingen. Bij de helft daarvan zijn echt grote ingrepen nodig. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om herfinanciering of verkoop van onderdelen. In sommige gevallen is bedrijfsbeëindiging noodzakelijk.

Glasgroentebedrijven stonden er in 2022 qua liquiditeitspositie relatief gezien nog het beste voor ondanks een daling ten opzichte van vorig jaar: 74% van de bedrijven had voldoende liquide middelen en kon aan zijn lopende betalingsverplichtingen voldoen. Nog eens 17%, met een negatieve kasstroom, kan dit opvangen door liquide middelen in te zetten of te besparen op uitgaven. Slechts 3% van de bedrijven is in financiële nood. Met name op pot- en perkplantenbedrijven is de liquiditeitspositie ongunstig. Een positieve nettokasstroom is nog voor 25% van de bedrijven weggelegd. Een forse groep van 41% moet liquiditeiten inzetten of besparen op uitgaven. Bij 34% is meer nodig en bij de helft daarvan zijn echt grote ingrepen nodig en is uitstel van een deel van de aflossingen (tot 50%) niet voldoende. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om herfinanciering of verkoop van onderdelen. In sommige gevallen was bedrijfsbeëindiging noodzakelijk.Snijbloemenbedrijven zitten tussen de glasgroentebedrijven en pot- en perkplanten in.

Blijvend hoge energieprijzen, hoge inflatie, de noodzaak om te verduurzamen en onzekerheden over afzetprijzen van gewassen waarvoor eerst geïnvesteerd moet worden voordat deze opbrengsten opleveren, stellen het ondernemersrisico ten zeerste op de proef. In 2023 wacht daarom een onzekere tijd en kunnen de getoonde percentages snel veranderen.
Cijfers over de solvabiliteit en moderniteiten kunt u vinden op binternet.

Beperkte aanpassing aantal faillissementen tot en met oktober in 2022
De bedrijfsresultaten in de glastuinbouw van de afgelopen jaren, en daarmee de goede vermogenspositie die bedrijven hadden, hebben ervoor gezorgd dat de zichtbare faillissementen tot en met oktober van 2022 slechts beperkt zijn veranderd. Als de bedrijfstakken eenjarige gewassen, meerjarige gewassen en de teelt van sierplanten worden samengevoegd, neemt het aantal faillissementen toe van 6 in 2021 naar 8 in 2022. Onder ‘sierplanten’ vallen onder andere planten maar ook bloembollen en heesters. Daarnaast kunnen bedrijven ook door andere redenen ophouden te bestaan. Fusies, geen opvolging hebben of gebrek aan toekomstperspectief zijn, naast faillissement, reden tot bedrijfsbeëindiging. Veelal komen faillissementen ook niet in het openbaar maar worden bedrijven onderhands verkocht. Het aantal bedrijven dat in de stille verkoop staat is niet bekend. Veelal laat men het niet tot een faillissement komen. Er zijn echter weinig transacties, geven makelaars aan, en de stemming is afwachtend. Gascontracten, locatie, aansluiting op een warmtenet/C02-netwerk spelen allemaal een rol bij een eventuele ver- of aankoop. Wat bestaande bouw voor heeft op nieuwbouw is dat nieuwbouw momenteel duur is en tevens een langdurig proces mede in verband met de stikstofcrisis.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven