Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Opbrengsten - Bloembollenteelt

Stabiele marktvraag bloembollen
18-12-2023

De geldelijke opbrengsten per bedrijf zijn de afgelopen 10 jaar gestegen van circa 1 mln. euro tot een niveau van naar verwachting gemiddeld 1,75 miljoen euro per bedrijf in 2023. Ten opzichte van 2022 wordt een stijging van de opbrengsten van bijna 3% geraamd. De omzet voor bloembollen is in 2023 licht gestegen met gemiddeld 65.000 euro (+5%). Dit is de combinatie van een betere prijs en een kleiner volume. De afzet lijkt daarbij stabiel op een goed niveau.

Bloembollen vormen uiteraard de grootste opbrengstenpost op de bloembollenbedrijven met 1,49 miljoen euro. Daarnaast realiseren de bloembollentelers circa 196.000 euro opbrengsten uit overige opbrengsten. Een belangrijk onderdeel hierbinnen zijn werk voor derden en verhuur van activa. Daarnaast zijn er 50.000 euro opbrengsten uit bloemen en akkerbouwproducten. Het betreft hier de gespecialiseerde kwekerijbedrijven; de opbrengsten van broeierijbedrijven zijn beschreven bij de glastuinbouw. Inkomenstoeslagen en subsidies bedragen 13.900 euro; dat is een stijging van 3%.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven