Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Opbrengsten - Bloembollenteelt

Stabiele marktvraag bloembollen
19-12-2022

De geldelijke opbrengsten per bedrijf zijn vanaf 2001 gestegen van 500.000 euro tot een niveau van naar verwachting 1,88 miljoen euro per bedrijf in 2022, een stijging van 4% ten opzichte van 2021. De omzet voor bloembollen is met gemiddeld 9% gestegen; een betere prijs (+2%) en meer volume (+7%) dragen daar beide aan bij. De afzet van bloembollen lijkt nog weinig gevoelig voor hogere teeltkosten in de broeierij, afzetbeperking richting Rusland en inflatie met dalende koopkracht van de consument.

Bloembollen vormen uiteraard de grootste opbrengstenpost op de bloembollenbedrijven met 1,4 miljoen euro. Daarnaast realiseren de bloembollentelers circa 90.000 euro opbrengsten uit overige agrarische producten waaronder bloemen en 370.000 euro uit overige activiteiten. Een belangrijk onderdeel hierbinnen zijn werk voor derden en verhuur van activa. Hieronder vallen ook de incidentele opbrengsten uit coronasteunmaatregelen. In 2022 gaat het hierbij om gemiddeld 10.000 euro per bedrijf (Tegemoetkoming Vaste Lasten 1e kwartaal 2022), beduidend minder dan de ruim 100.000 euro in kalenderjaar 2021.

Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven