Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Opbrengsten - Boomkwekerij

Opbrengsten boomkwekerij gemiddeld iets gedaald
19-12-2022

De totale opbrengsten in 2022 zijn geraamd op een kleine 760.000 euro per bedrijf. Dit is een afname van een kleine 3% ten opzichte van 2021. Tussen de verschillende productgroepen en individuele bedrijven bestaan echter grote verschillen. Deze verschillen ontstaan vooral door verschillen in product(segment), afzetbestemming en marktanticipatie.


Gemiddeld redelijke resultaten, maar grote verschillen tussen bedrijven
Mede als gevolg van de Covid-19-crisis hebben boomkwekerijbedrijven de afgelopen 2 jaar goede resultaten geboekt, vanwege de toegenomen belangstelling voor tuinproducten in de consumentenmarkt (hoveniers en particulieren), hoewel de verschillen in bedrijfsresultaat tussen boomkwekerijbedrijven ook groter zijn geworden. In 2022 was de handel tot de zomer redelijk goed en was er zelfs productschaarste. Gedurende de zomer viel de vraag weg en trok die in het najaar maar beperkt aan. Door de stagnerende handel zijn er wat meer voorraden bij de boomkwekers ontstaan. Per saldo resulteren de activiteiten van de boomkwekerijbedrijven en de ontwikkelingen van de markt in geraamde opbrengsten van een kleine 760.000 euro per bedrijf. Dit is een afname van een kleine 3% ten opzichte van 2021.

De ondernemers op boomkwekerijbedrijven zien een flink gedaald inkomen
Over het algemeen hebben de boomkwekerijbedrijven redelijke resultaten behaald. Er is wel een flinke daling van het inkomen ten opzichte van 2021, maar dat was dan ook een uitzonderlijk goed jaar. Het inkomen weerspiegelt het beeld van de jaren van voor de Covid-19-crisis. De productprijzen zijn in 2022 nog redelijk op peil gebleven. De volumes zijn iets gedaald door teruglopende handel in de zomer en de tweede helft van 2022. De positieve impact van thuiswerken op de vraag zijn weggeëbd. De gestegen inflatie zorgt voor onrust in de handel, waardoor de verhandelde volumes in de tweede helft van 2022 achterbleven en er meer voorraden bij de boomkwekers zijn ontstaan. De vraag van de institutionele markt (gemeentes en overheden) is en bleef goed in 2022, gezien de gestegen bewustwording en waardering voor het vergroenen van steden. Naar de toekomst blijft dit een wenkend perspectief gezien de Nationale Bossenstrategie uit 2020, waarin staat dat er in Nederland tot 2030 37.000 ha extra bos bij komt. Echter, het gaat niet zo snel als gewenst, mede door vertraagde vergunningentrajecten.

Ontwikkelingen verschillen per boomkwekerijproduct
Tussen individuele bedrijven en gewasgroepen zijn er verschillen in de resultaten. Dit blijkt ook uit de specifieke ontwikkelingen bij een aantal gewasgroepen in de boomkwekerij:
- Een goede start van 2022 en blijvende vraag bij vooral de institutionele markt is in 2022 belangrijk geweest voor gemiddeld goede resultaten van bedrijven met laan- en parkbomenteelt. In 2022 waren er geen voorraden, omdat die al in 2021 waren verkocht. In de tweede helft van 2022 was er minder vraag dan in 2021 en hielden boomkwekers daardoor iets meer voorraden aan.
- Bedrijven met de teelt van bos- en haagplantsoen hebben in 2022 gemiddeld redelijke opbrengsten kunnen behalen. Het voorjaar was goed voor de verkoop. De zomer en het najaar verliepen wat minder gunstig.
- De resultaten van conifeerbedrijven zijn in 2022 gemiddeld redelijk. De verkoopvolumes zijn 10-15% gedaald. De prijzen konden in verband met hogere kostprijzen licht worden verhoogd. De handel in de zomer was matig maar voor en na de zomer was de handel goed. Kerstconiferen in pot werden in november weer goed afgenomen door de handel.
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven