Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Opbrengsten - Glastuinbouw

Minimale toename opbrengsten op glastuinbouwbedrijven
18-12-2023

De totale opbrengsten van het gemiddelde glastuinbouwbedrijf namen in 2023 naar verwachting nauwelijks toe (1%). Gemiddeld bedroegen de opbrengsten 2,9 mln. euro. Het gemiddelde bedrijf was, qua beteelde oppervlakte onder glas, kleiner (2%) dan een jaar eerder, wat de toename van opbrengsten beperkte.


De opbrengsten uit de sierteeltproducten lieten een wisselend beeld zien. Terwijl de opbrengsten uit snijbloemen met een kleine 2% afnamen, groeiden die van de overige tuinbouwproducten (waar het grootste deel uit opbrengsten pot- en perkplanten bestaat) juist met ruim 2%. Voor wat betreft de glasgroente werd een daling van ruim 5% ingerekend. De overige opbrengsten, waar de energiehandel en -verkoop een belangrijk deel van zijn geworden, namen opnieuw toe, dit keer met ruim 10%. Vooral steeg de verkoop van energie bij de glasgroenten, waar zowel werd geprofiteerd van een volumestijging als een gemiddeld hogere prijs voor de verkochte energie. Omdat de sparkspread ook dit jaar gunstig bleef, konden met name glasgroentetelers met een warmtekrachtkoppeling (wkk) naast het verwarmen van (een deel van hun) teelt, elektriciteit terugleveren aan het net. Veelal werd begin 2023 niet of minder intensief belicht en was er dus meer volume beschikbaar voor deze verkoop of werden contracten tegen goede voorwaarden verkocht. Bedrijven zonder de mogelijkheid van teruglevering hebben een totaal ander financieel plaatje.

Uiteraard heeft de veel lagere tomatenproductie in de winter effect op de totale marktpositie van glasgroenten uit Nederland en niet alleen in de winterperiode. De positie van Nederland als jaarrond leverancier van glasgroenten stond nadrukkelijk op het spel. De in de afgelopen jaren voorzichtig opgebouwde marktpositie dreigt men nu te verliezen. Geluiden uit de sector geven echter aan dat in de winterperiode van 2023/2024 er alweer meer belichte teelt zal worden opgezet. Het areaal is echter nog niet zo groot als het voor de energiecrisis was.
Per saldo ontstaat er een divers beeld van de opbrengsten van een gemiddeld glastuinbouwbedrijf, waar vanuit elke subsector naar een nieuw optimum wordt gezocht.

De aandelen van de verschillende opbrengstposten bleven ten opzichte van 2022 nagenoeg onveranderd.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven