Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Opbrengsten - Pot- en perkplantenteelt

Totale opbrengsten beperkt afgenomen
18-12-2023

De totale opbrengsten in 2023 zijn geraamd op bijna 3 miljoen euro. Dit is een daling van 0,8% ten opzichte van 2022.Het grootste aandeel van de opbrengsten komt uiteraard uit de verkoop van pot- en perkplanten. De opbrengsten uit potplanten daalden in 2023 met bijna 3% terwijl die van perkplanten toenamen met 4% voor het gemiddelde bedrijf. Bij potplanten waren er dalende volumes en toegenomen prijzen. Maar de teneur is dat het minder goed loopt met de afzet dan tijdens lockdowns in de coronaperiode (2020-2021). Bij tuinplanten was er een sterkere prijstoename bij iets toegenomen volumes per bedrijf. Dit mag worden gezien als een correctie op een slecht 2022. Deze correctie vindt plaats ondanks een vrij sombere start van het seizoen, toen consumenten niet echt werden gestimuleerd om tuinplanten aan te schaffen. De maand mei en de zomer maakten veel goed.

Opnieuw konden de opbrengsten uit de verkoop en handel in energie toenemen. Maar de toename was dit jaar wel beperkt. Er waren minder momenten geschikt om tot verkoop over te gaan, mede door toename van wind en zonne-energie in Nederland. Het volume was ook lager, maar de verkoopprijs lag hoger dan een jaar geleden. Hoewel de energieposities sterk per bedrijf verschillen is hier de raming wel met de nodige onzekerheden omgeven. Per saldo wordt er in deze raming van uitgegaan dat de opbrengsten uit energie met 2% per bedrijf zullen toenemen. De overige opbrengsten bleven nagenoeg gelijk aan vorig jaar.

Bij deze cijfers mag overigens wel in ogenschouw worden genomen dat door structuurveranderingen het gemiddelde pot- en perkplantenbedrijf ongeveer 4,5% kleiner is geworden.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven