Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Opbrengsten - Varkenshouderij

Opbrengsten varkensbedrijven stijgen gemiddeld met 15%
18-12-2023

Voor 2023 zijn de totale opbrengsten op het gemiddelde varkensbedrijf 15% hoger geraamd op 1,9 miljoen euro door hogere opbrengstprijzen en schaalvergroting. Er zijn wel verschillen in ontwikkeling en niveau tussen de onderliggende groepen varkensbedrijven doordat de opbrengstprijzen van biggen en vleesvarkens niet even sterk stijgen. De opbrengsten op zeugenbedrijven zijn bijzonder sterk gestegen door de opbrengstprijzen van biggen, naast een beperkte positieve waardemutatie en dalende voerkosten.

Het overgrote deel van de totale opbrengsten bestaat uit omzet en aanwas van de varkens (92%), met beperkte verschillen tussen de bedrijfstypen. De gesloten varkensbedrijven hebben gemiddeld meer grond en daarmee samenhangend ook hogere opbrengsten uit akkerbouwactiviteiten en rundveehouderij. Voor de zeugenhouderij geldt dat de opbrengsten met 50% zijn verhoogd, wat vooral is te danken aan de hoge biggenprijzen. Voor de vleesvarkenshouderij geldt dat de opbrengsten zijn gedaald met 3%. Aankoop van de biggen was fors duurder, maar de opbrengststijging woog daar ongeveer tegenop. Voor gesloten varkensbedrijven geldt dat de totale opbrengsten zijn gestegen met 15%. Dit komt ook vooral door de positieve omzet en aanwas.

Opbrengsten in historisch perspectief
Door schaalvergroting, deels doordat kleinere bedrijven stoppen, werd in de afgelopen decennia de gemiddelde productie per bedrijf verhoogd. De gemiddelde opbrengsten van varkensbedrijven zijn in de periode 2011-2013 vooral gestegen door hogere opbrengstprijzen in combinatie met de voortgaande schaalvergroting. In 2014-2015 waren de opbrengsten per bedrijf sterk gedaald door lagere opbrengstprijzen van vleesvarkens en biggen. In 2016 waren de opbrengsten vooral gestegen dankzij meer export naar China, waar een tekort aan varkensvlees was. Daarna nam de productie in China wel toe door nieuwe investeringen in grootschalige en moderne varkensbedrijven. Maar in augustus 2018 werd China getroffen door de gevolgen van grootschalige uitbraken van Afrikaanse varkenspest waardoor de productie drastisch is afgenomen. Hierdoor kreeg China een grote importbehoefte, waarvan onder andere de EU-landen van voorjaar 2019 tot begin zomer 2020 hebben geprofiteerd. In het voorjaar 2020 kreeg de coronapandemie grote invloed op de varkensmarkt in Noordwest-Europa. Door de tijdelijke sluitingen van de horeca en foodservicebedrijven in veel Europese landen in het tweede en vierde kwartaal zijn de prijzen van vleesvarkens en, in navolging daarvan, vooral van biggen flink gedaald. In september 2020 kregen de opbrengstprijzen een extra duw naar beneden doordat in Duitsland de gevreesde Afrikaanse varkenspest (AVP) werd gevonden bij wilde zwijnen, waardoor Duits varkensvlees op de (ruim zelfvoorzienende) Europese markt moest worden afgezet. Het kon immers niet meer naar landen zoals China geĆ«xporteerd worden. De export van varkensvlees uit landen die getroffen zijn door AVP naar China is nog steeds niet toegestaan. In 2022 begonnen de opbrengstprijzen van varkens te stijgen en bereikten medio 2023 een piek. Vooral het kleinere aanbod van varkensvlees in de EU leidde tot hogere opbrengstprijzen. Niet alleen de prijzen voor vleesvarkens stegen, maar ook de prijzen voor biggen en slachtzeugen, door een krap aanbod in Europa. Vooral de opbrengsten in de zeugenhouderij zijn verhoogd door de hoge biggenprijs en het krappe aanbod. 


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven