Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Opbrengsten - Zetmeelbedrijven

Opbrengsten stijgen
19-12-2022

De opbrengsten voor oogstjaar 2022 worden hoger geraamd dan voor 2021 door de hogere prijzen voor de akkerbouwgewassen. De opbrengsten worden geraamd op ongeveer 450.000 euro.

Suikerbieten
Voor suikerbieten wordt een hogere prijs voor oogst 2022 verwacht. Er is gemiddeld een prijsstijging van 25% geraamd. De wereldmarktprijzen voor suiker zijn al enige tijd op een goed niveau.

Aardappelen
Zetmeelaardappelen zullen naar verwachting meer opbrengen dan een jaar eerder. Een verwachte prijsstijging voor zetmeelaardappel van ongeveer 20% zorgt voor een gemiddelde geldopbrengst voor zetmeelaardappelen van 195.000 euro.

De post ‘overige opbrengsten’, zoals afgebeeld in de figuur, bestaat onder andere uit opbrengsten van gerst (bijna 27.000 euro), zaaiuien (14.000 euro) en opbrengsten uit werk voor derden (38.000 euro). Ten opzichte van 2001 zijn de gemiddelde financiële opbrengsten per bedrijf sterk toegenomen. Zowel de toegenomen bedrijfsomvang als de hogere geldopbrengsten per hectare zetmeelaardappelen ten opzichte van 2001 hebben hieraan bijgedragen.
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven