Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Opbrengsten - Overige kleine zeevisserij

Opbrengsten overige kleine zeevisserij stijgen weer in 2020
9/24/2021

De totale opbrengsten van de overige kleine zeevisserij lagen in 2018 rond de 14,4 mln. euro, stegen in 2019 naar 17,2 mln. euro en worden in 2020 geschat op 17,4 mln. euro. Hiervan kwam iets minder dan 10% uit inkomsten anders dan de verkoop van vis (onder andere verhuur van contingenten).

Het aandeel van de staandwantvisserij in de inkomsten daalde de afgelopen jaren aanzienlijk. Daarom wordt sinds 2017 niet meer apart over deze groep gerapporteerd, maar zijn de gegevens van deze visserij opgenomen in die van de andere overige kleine zeevisserij.De totale ingeschatte kosten lagen in 2020 voor de staandwantvisserij en de andere kleine zeevisserij samen (13.4 mln. euro) lager dan de geschatte opbrengsten, waardoor een positief resultaat werd behaald (in totaal rond 2,9 mln. euro, inclusief de kosten van inactieve vaartuigen). De kosten en opbrengsten voor 2020 zijn ingeschat op basis van de trends in aanlandingen, inspanning, visprijzen en de kostenstructuur in 2019.Kies een sector
Contactpersoon
Hans van Oostenbrugge
070-3358239
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page