Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Productieomstandigheden - Akkerbouw

Topoogst
19-12-2022

De afgelopen jaren hadden de akkerbouwers vaak te kampen met droge omstandigheden, zo ook in 2022. Landelijk viel er gemiddeld 135 mm neerslag in de zomer van 2022, waar dat normaal 244 mm is (KNMI, 2022). Daar waar beregening mogelijk was heeft dit (met veel tijd en moeite) de gewassen goed in de benen gehouden. In sommige regio’s is dit enkel tijdelijk mogelijk geweest door onttrekkingsverboden. Dit zal, naast verschillen in grondsoort en waterleverend vermogen, hebben gezorgd voor grote verschillen in gewasopbrengsten tussen regio’s.
Gemiddeld waren er zeer goede kg-opbrengsten. De regen die nog is gevallen aan het eind van het seizoen heeft in veel gewassen nog het verschil kunnen maken. Enkel de uien hebben een lager geraamde opbrengst dan de drie voorgaande jaren (zie figuur). Suikerbieten en tarwe hebben daarentegen juist topopbrengsten. Bij de aardappelen zijn de opbrengsten ook goed, met name vergeleken met de andere aardappelproducerende landen, waar de droogte meer invloed heeft gehad op de oogst.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • BINternet, Saldoberekening per gewas op akkerbouwbedrijven
 • KNMI, 2022. Zomer 2022 (juni, juli, augustus) Zeer warm, extreem zonnig en zeer droog. Bron: https://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/maand-en-seizoensoverzichten/2022/zomer


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven