Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Productieomstandigheden - Akkerbouw

Gemiddeld oogstjaar met kwaliteitsuitdagingen
18-12-2023

Na een zeer nat voorjaar kwam er een lange droge periode in juni. Vervolgens kwam er in juli een zomerstorm en augustus was vrij nat met gemiddeld 108 mm neerslag, waar dat normaal 84 mm is. Over het gehele jaar is 2023 het op één na natste jaar of wordt het mogelijk nog het natste jaar sinds 1901. Tegelijk staat ook de temperatuur in de top 5 warmste jaren en de zonuren in de top 10 (KNMI, 2023).
Door het natte weer was de start van het seizoen laat. Door deze late start waren veel gewassen nog niet ver ontwikkeld toen de droogte in juni aanbrak, wat maakte dat ze extra kwetsbaar waren. Gemiddeld viel er in juni 24 millimeter neerslag waar dat gemiddeld 64 millimeter is. Even leek het wederom een droog jaar te worden maar daar kwam verandering in. Het eind van het seizoen was zeer nat. Een deel van de gewassen die vroeg geoogst konden worden, waren al van het land, maar de oogst van de overige gewassen ging moeizaam en lukte in uitzonderlijke gevallen helemaal niet.
Ook dit jaar zullen de verschillen tussen regio’s groot zijn. In sommige regio’s heeft men wel op tijd kunnen zaaien en oogsten waar dit in andere regio’s niet kon. Dit heeft gevolgen voor de opbrengsten en kwaliteit van de gewassen.
De kg-opbrengsten waren over het geheel genomen gemiddeld. De gewasgroei begon over het algemeen later dan normaal maar de vele zonuren hebben wel bijgedragen aan goede opbrengsten. De oogstomstandigheden maken onder andere dat de kwaliteit niet altijd op orde is. Ook is de bewaring een extra uitdaging. Bij de aardappel was de Phytophthoradruk hoog, het suikergehalte van de suikerbieten is relatief laag en de tarwe was soms door de lage kwaliteit zelfs niet geschikt voor veevoer. Kortom, de kwantiteit lijkt goed maar de kwaliteit is in sommige gevallen niet optimaal.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • BINternet, Saldoberekening per gewas op akkerbouwbedrijven
 • KNMI, 2023. 2023 maakt een einde aan reeks droge jaren. Bron: https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/2023-maakt-een-einde-aan-reeks-droge-jaren


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven