Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Productieomstandigheden - Melkveehouderij

Lagere drogestofgehalte maar bovengemiddelde voederwaarde in de graskuil
18-12-2023

De lente van 2023 was nat en vrij zonnig met een normale temperatuur. Uit uitslagen van Eurofins-Agro blijkt dat de voorjaarskuilen wederom een hoger suikergehalte hebben dan normaal. De VEM-gehalten waren ook hoger dan gemiddeld. Door het natte verloop waren de ds-gehalten wel lager dan gemiddeld. De zomer was zeer zonnig en zeer warm en aan de natte kant. De VEM- en suikergehalten van de zomerkuilen waren iets hoger dan gemiddeld terwijl de ds-gehalten lager waren. Ze wijken alle drie iets minder af van het langjarig gemiddelde dan de uitslagen van de voorjaarskuilen. Doordat er regelmatig neerslag viel, zullen de opbrengsten van zowel gras als mais hoger uitpakken. Er worden hogere opbrengsten van circa 15% verwacht voor gras en 5% voor mais. De melkproductie per koe kwam tussen september 2022 en augustus 2023 flink hoger uit door het kwalitatief goede geoogste ruwvoer in 2022. Over de eerste 8 maanden van 2023 werd er meer melk geleverd dan in dezelfde periode van het vorig jaar maar door de gedaalde melkprijzen zal er minder animo zijn om met het nog relatief dure krachtvoer de melkproductie op peil te houden. Vanaf september is de melkaanvoer gedaald, wat deels zal zijn veroorzaakt door het uitbreken van blauwtong. Daarnaast proberen sommige melkveehouders hun fosfaatexcretie te drukken door op een lagere melkproductie per koe uit te komen. Ook is de kwaliteit van het ruwvoer (wederom) goed en is er ook voldoende beschikbaar. Er wordt daarom een 1% lagere krachtvoergift per koe geraamd. 

 


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven