Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Productieomstandigheden - Vollegrondsgroenteteelt

Verschillen in prijzen en volumes tussen teelten
18-12-2023

In de raming wordt uitgegaan van een gemiddeld bedrijf, maar per bedrijf worden er keuzes gemaakt wat betreft geteelde gewassen, specialisatie en kostenfactoren. Deze keuzes bepalen bij gegeven weers- en marktomstandigheden uiteindelijk hoe het seizoen is verlopen en of de teler een hoger of lager inkomen realiseert dan het gemiddelde vanuit de raming. Een koud voorjaar, droge maanden in het groeiseizoen, warmte in de zomer en een nat najaar typeerden teeltjaar 2023.

De aspergeteelt beleefde een gemiddeld goed seizoen, goede prijzen bij een lagere productie. Het productieareaal in de open grond is licht gedaald met goede stabiele prijzen in het seizoen, door de kou een lagere productie en geen pieken in de aanvoer.
Bij bloemkool en broccoli speelden de kou en de nattigheid in het voorjaar de telers parten; er werd later geplant en minder geproduceerd. In de zomer en de nazomer verliep de teelt sneller met goede prijzen en werden minder kilo’s product geoogst. Het gezamenlijke areaal daalde licht en de prijzen waren over het algemeen goed voor goede kwaliteit product.
De witloftrek beleeft een goed seizoen. De prijzen zijn goed tot uitstekend door minder aanvoer. Het volume neemt af en er is wortelschaarste. Het natte najaar geeft problemen voor de oogst om de witlofwortels van het land te krijgen en meer gevaar op kwaliteitsproblemen. De verwachting is dat het tekort aan wortels nog aanhoudt richting 2024.
De beschikbaarheid van aardbeien komt uit diverse bronnen, die elkaar beïnvloeden: kas, tunnel, open grond, stellingen en import. De productie van aardbeien in de open grond is afgenomen door het donkere en koude voorjaar maar met goede prijzen. In de zomer waren de temperaturen weer te hoog met kleinere aardbeien en slechte prijzen. Het areaal van de aardbeien in de opengrond is gedaald met minder aanbod tot gevolg en betere prijzen.
Het areaal sla in de open grond is stabiel met lagere prijzen van mei tot en met september 2023. De kwaliteit van de sla was wisselend, beïnvloed door kou en hitte en soms ook niet geoogst. De teelt en afzet liep in het voorjaar stroef, de zomer ging beter en gemiddeld over het jaar was de slateelt gemiddeld wel acceptabel.
De preiteelt in 2023 kent goede prijzen bij een iets krapper productieareaal en een lagere productie. In het najaar geeft de nattigheid kwaliteitsproblemen en zijn de gewassen lastiger oogstbaar. De prijzen zijn hoger dan vorig jaar bij een iets kleiner aanbod.
De teelt van rode- en witte kolen heeft minder kilo’s opgeleverd door het grillige groeiseizoen. Het areaal is iets gedaald en ook de opbrengsten zijn iets lager. Door het natte najaar heeft men meer moeite om de oogst van het land te krijgen en is er meer kans op kwaliteitsproblemen.
Het areaal spruitkool is gedaald maar door goede prijzen en lagere productie wordt het een mooi jaar voor de telers die doorgegaan zijn met de spruitkoolteelt. Het natte weer in het najaar deed de kwaliteit en de oogst geen goed maar is wel goed voor hogere prijzen.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven