Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Productieomstandigheden - Vollegrondsgroenteteelt

Verschillen in prijzen en volumes tussen teelten
19-12-2022

In de raming wordt uitgegaan van een gemiddeld bedrijf, maar per bedrijf worden er keuzes gemaakt wat betreft geteelde gewassen, specialisatie en kostenfactoren. Deze keuzes bepalen bij gegeven weers- en marktomstandigheden uiteindelijk hoe het seizoen is verlopen en of de teler een hoger of lager inkomen realiseert dan het gemiddelde vanuit de raming. Droogte, temperatuurinvloeden en een goed najaar typeerden teeltjaar 2022.

De aspergeteelt beleefde een goed seizoen, maar minder dan seizoen 2021. Het productieareaal in de open grond is licht toegenomen met wisselende prijzen in het seizoen, niet voldoende hoog om de hogere kosten te dekken.
Bij bloemkool en broccoli speelde de droge zomer parten; er moest flink worden beregend om de planten te laten aanslaan. Het gezamenlijke areaal blijft gelijk en de prijzen waren over het algemeen beter dan in 2021. Het najaar was goed met goede kwaliteit en goede prijzen.
De witloftrek staat onder druk. De prijzen zijn matig tot slecht en de stijgende kosten voor onder andere energie vormen een uitdaging voor de witloftrekker. Het volume neemt af door stoppende witloftrekkers en de moeizame afzetmarkt voor witlof. De witlofpennenteelt heeft daar navenant last van en daardoor dalen het areaal en de prijs voor witlofpennen in 2022. De kwaliteit van de pennen in 2021 was grover dan van andere jaren.
De beschikbaarheid van aardbeien komt uit diverse bronnen, die elkaar beïnvloeden: kas, tunnel, open grond, stellingen en import. Door hogere energiekosten staat de aardbei onder glas onder druk met minder productie. De productie van aardbeien in de open grond is afgenomen door weersinvloeden; de import zat het Nederlandse seizoen in de weg. In zijn totaliteit zijn het volume en de prijzen minder dan in 2021.
Het areaal sla in de open grond is stabiel met wisselende prijzen in 2022. De kwaliteit van de sla was wisselend, beïnvloed door droogte en afwisselend te hoge en te lage temperaturen. De oogst heeft meer gespreid plaatsgevonden. Met wisselende prijzen is 2022 een gemiddeld jaar.
In de preiteelt in 2022 moest beregend worden door de droge zomer. Het najaar verliep qua teelt en prijzen beter. De kwaliteit stond onder druk tijdens de droge warme zomer en als gevolg insectenplagen. De prijzen zijn hoger dan vorig jaar bij een iets kleiner aanbod.
De teelt van rode- en witte kolen heeft voordeel gehad van het zonnig teeltjaar, de opbrengst is goed. Om hogere bewaarkosten te vermijden en door een goede vraag zijn er meer kolen goed verkocht in de 2e helft van 2022.
Het afzetseizoen van de wintergroenten spruiten en sluitkool is op het moment van deze raming nog in volle gang. Het areaal van spruitkool is gedaald maar door een goed teeltjaar met een goede productie staat de prijs onder druk. Het zachte weer in het najaar deed de kwaliteit en afzet geen goed. De spruitkool is nog niet echt populair onder consumenten en moet strijden met andere koolsoorten in het winkelschap.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven