Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Productieomstandigheden - Snijbloementeelt

Energie, energie energie
19-12-2022

Het teeltjaar 2022 stond in het teken van de unieke situatie van de hoge energieprijzen. Hierdoor voerden telers besparingen door, werd er in sommige gevallen geëxtensiveerd en werden de bedrijfsmiddelen geoptimaliseerd aan de nieuwe omstandigheden.

Het jaar begon relatief warm en in januari en februari ook vrij donker ten opzichte van 2021. In maart kwam er veel licht en zorgde voor een zeer goede start van het teeltseizoen. Het gehele jaar bleef de globale straling overigens boven die van 2021. Met uitzondering van juni en september was de temperatuur ook hoger. Het aantal graaddagen lag 14% lager dan in 2021. Deze omstandigheden hielpen telers zich aan te passen aan een nieuw teeltregime. In 2022 moesten veel telers het wiel weer opnieuw uitvinden. Sommige telers brachten extra schermen in de kas aan, teelden minder intensief, of voerden verdere isolatiemaatregelen door. Andere telers investeerden in energiezuinigere ledverlichting en schakelden daarmee (soms deels) over vanuit de SON-T-lampen. ‘Het Nieuwe Telen’ en ‘weerbaarder telen’ zijn de moderne termen die worden gebezigd. Soms gingen deze verandering sneller dan gepland. Tot voor kort was de inzet van telers vooral gericht op de maximale productie per m2. Nu ligt de focus steeds meer op een zo optimaal mogelijke productie bij zo laag mogelijke input en/of zo juist mogelijk getimed inzet van kWH en m3 gas, aardwarmte of zonnepanelen, indien beschikbaar. Deze aanpassingen vragen tijd en moeite en dat ging soms ook wat ten koste van de kwaliteit. Maar dit geldt natuurlijk alleen als het bedrijf deze opties ter beschikking had. Had men alleen ketelgas met een flexibel contract, dan was de noodzaak de kassen (tijdelijk) leeg te laten soms het enige redmiddel.

Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Meer informatie over veilingcijfers en exportontwikkelingen, zie op Agrimatie: “Handel en afzet


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven