Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Productieomstandigheden - Snijbloementeelt

Telen onder nieuwe omstandigheden
18-12-2023

Het teeltjaar 2023 stond net als in 2022 in het teken van de hoge energieprijzen en de gevolgen die dat had voor de teelt. Hierdoor voerden telers besparingen door, werd er in sommige gevallen geëxtensiveerd en werden de bedrijfsmiddelen geoptimaliseerd aan de nieuwe omstandigheden.

Begin 2023 hadden veel bedrijven de nodige aanpassingen gedaan en dat betekende wel dat een deel van de bedrijven hun teelt niet zo intensief als eerder in gebruik hadden. Andere bedrijven besloten om juist volle kracht te blijven produceren om op bloemendagen zoals Valentijn te kunnen pieken. Andere bedrijven richtten hun focus op het inzetten van de nieuwe hulpmiddelen om zo tot een even grote output te komen als voorheen.

De totale verkochte aantallen op de bloemenveiling Floraholland lagen in de eerste maanden van het jaar iets lager dan een jaar eerder. Gedurende het jaar nam die achterstand verder toe. De procentuele aanpassing van het aantal verkochte stuks op de bloemenveiling lag ook lager dan de daling van het areaal snijbloemen onder glas dat door het CBS voor 2023 is aangegeven.
Het aantal graaddagen lag iets hoger (2%) dan een jaar eerder (tot 3 december) en de globale straling lag lager (-8%) dan een jaar eerder. Beide betekenen geen positieve ontwikkeling als energiebesparing het doel is. Vooral in maart, april, juli, augustus en oktober bleef de globale straling achter op vorig jaar.

Overigens speelt mee dat telers wellicht wat voorzichter waren om voluit te produceren in verband met de hoge inflatie in de periode 2022 en begin 2023. Bij hoge inflatie houden huishoudens minder geld over voor luxere goederen zoals bloemen. Hoewel handelaren best positief waren over de Valentijns- en de Moederdagverkopen gaven ook die aan dat meer producten uit het buitenland nodig waren om aan de vraag te voldoen en dat de Nederlandse productie achterliep op eerdere jaren. Daarbij was het een koud en nat voorjaar en buiten geteelde bloemen kunnen dat slecht hebben, waardoor het uitvalpercentage steeg.

Vooralsnog kunnen hogere prijzen de lagere volumes over het algemeen compenseren voor telers. Maar de lijn is wel dun. Ook de CEO van de Dutch Flower Group, een grote exporteur, geeft aan dat hij voorzichtig is over de handelsverwachtingen in 2024. En ook de Rabobank geeft aan dat men niet optimistisch is over de bloemenverkopen in de EU voor 2024.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Meer informatie over veilingcijfers en exportontwikkelingen, zie op Agrimatie: “Handel en afzet


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven