Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Productieomstandigheden - Vleeskuikenshouderij

Afleveringsgewicht vleeskuikens en voerverbruik gestegen
19-12-2022


Het gemiddelde afleveringswicht van vleeskuikens is gestegen naar 2,5 kg. Vanaf 2016 is de voederconversie iets gestegen, mede door het grotere aandeel van langzaam groeiende conceptkuikens waarvoor strengere eisen gelden.Het gemiddelde afleveringswicht van vleeskuikens is gestegen naar 2,5 kg. In de periode 2010-2015 stabiliseerde het gemiddelde afleveringsgewicht rond 2,3 kg. Daarbinnen is een duidelijk verschil tussen lichte en zware kuikens, gestuurd door de wensen van de slachterijen en de markt. De jaarlijkse productie van vleeskuikens is in 2020 gedaald naar 280 kg per m2 stal, gemiddeld van snelgroeiende en langzaam groeiende kuikens. De jaarlijkse productie is in 2021 tijdelijk flink gedaald doordat de leegstand veel hoger was dan normaal. Door de invoering van de Vleeskuikenrichtlijn in 2011 is de productie per m2 stal gebonden aan een maximum, waardoor de productie per m2 niet verder kan stijgen. De sterfte van vleeskuikens daalde flink tussen 2004 en 2011. Daarna is een licht stijgende tendens te zien tot 2018. In 2019 daalde de uitval naar 3,2% en is vervolgens op dat niveau gestabiliseerd. De uitval van langzaam groeiende vleeskuikens is doorgaans lager dan van snelgroeiende kuikens. De voederconversie (kg voer per kg afgeleverd gewicht) is na jarenlange dalingen, in de periode 2015-2021 iets gestegen door hoger eindgewicht en meer langzaam groeiende kuikens. Vergeleken met het laagste niveau 2014 is nu 7% meer voer nodig per kg vlees. Er zijn daarbij wel grote verschillen tussen snelgroeiende en langzaam groeiende kuikens.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven