Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Rentabiliteit - Akkerbouw

Toename van rentabiliteit van akkerbouwbedrijven
19-12-2022

De rentabiliteit voor oogstjaar 2022 wordt op 116% geraamd, wat 12 procentpunt hoger is dan in 2021. De rentabiliteitsstijging is veroorzaakt doordat de opbrengsten sterker zijn gestegen dan de kosten. De berekende kosten voor arbeid en vermogen stijgen, maar met name de betaalde kosten en afschrijvingen stijgen sterk. Maar door de hoge prijzen en goede kg-opbrengsten stijgt de geldopbrengst sterker. Bij 100% rentabiliteit is er een marktconforme vergoeding voor de inzet van eigen arbeid en kapitaal.

Ook de spreiding in rentabiliteit is elk jaar groot. Geraamd is dat 20% van de bedrijven een rentabiliteit van 85% of minder zal realiseren. Anderzijds is er een even grote groep met een rentabiliteit van meer dan 134%. Spreiding naar omvang

In oogstjaar 2021 lag de gemiddelde rentabiliteit op 104%. De kleinere bedrijven (<100.000 euro Standaardopbrengst) bleven hierbij achter. Op deze bedrijven bedroeg de rentabiliteit slechts 88%. Het aandeel van de berekende kosten in de totale kosten is voor deze groep bedrijven hoger dan voor de andere groepen. De opbrengsten waren nog wel voldoende om de betaalde kosten en afschrijvingen te kunnen dekken. De groep grootste bedrijven (>500.000 euro SO) kwam in 2021 op een rentabiliteit uit van 108%.
De bedrijfsomvang is weergegeven in Standaardopbrengst (SO). Dat betekent dat niet alleen het areaal de omvang bepaalt maar ook de gewassen die geteeld worden. Een bedrijf met bijvoorbeeld een groot deel aardappelen in het bouwplan is in SO gemeten groter dan een in areaal even groot bedrijf met overwegend granen.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties

 Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven