Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Rentabiliteit - Akkerbouw

Afname rentabiliteit van akkerbouwbedrijven
18-12-2023

De rentabiliteit voor oogstjaar 2023 wordt op 107% geraamd, wat 11 procentpunt lager is dan in 2022 maar nog wel 6 procentpunt hoger dan gemiddeld in de periode 2018-2022. De daling van de rentabiliteit ten opzichte van vorig jaar (118%) is het resultaat van een sterkere daling van de opbrengsten dan van de kosten. Maar toch is de verhouding gunstiger dan het 5-jaarsgemiddelde.
De berekende kosten voor arbeid en vermogen stijgen sterk. De prijzen en kg-opbrengsten dalen licht ten opzichte van 2022 en daarmee daalt de geldopbrengst. Bij 100% rentabiliteit worden alle betaalde kosten en afschrijvingen gedekt en is er een marktconforme vergoeding voor de inzet van eigen arbeid en kapitaal.
Ook de spreiding in rentabiliteit is elk jaar groot. Geraamd is dat 20% van de bedrijven een rentabiliteit van 70% of minder zal realiseren. Anderzijds is er een even grote groep met een rentabiliteit van meer dan 116%. 
Spreiding naar omvang

In oogstjaar 2022 lag de gemiddelde rentabiliteit op 118%. De kleinere bedrijven (<100.000 euro Standaardopbrengst) bleven hierbij achter. Op deze bedrijven bedroeg de rentabiliteit slechts 85%. Het aandeel van de berekende kosten in de totale kosten is voor deze groep bedrijven hoger dan voor de andere groepen. De opbrengsten waren nog wel voldoende om de betaalde kosten en afschrijvingen te kunnen dekken. De groep grootste bedrijven (>500.000 euro SO) kwam in 2022 op een rentabiliteit uit van 133%.
De bedrijfsomvang is weergegeven in Standaardopbrengst (SO). Dat betekent dat niet alleen het areaal de omvang bepaalt maar ook de gewassen die geteeld worden. Een bedrijf met bijvoorbeeld een groot deel aardappelen in het bouwplan is in SO gemeten groter dan een in areaal even groot bedrijf met overwegend granen.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties

 Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven