Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Rentabiliteit - Boomkwekerij

Gemiddelde rentabiliteit boomkwekerijsector gedaald
19-12-2022

De gemiddelde rentabiliteit van boomkwekerijbedrijven daalde in 2022 van 113 naar 101 euro opbrengsten per 100 euro kosten. Hoewel gedaald ligt de rentabiliteit al vijf jaar achtereen boven de 100. Dit betekent dat de boomkwekers niet alleen de betaalde kosten en afschrijvingen vergoed krijgen, maar ook een (meer dan) marktconforme beloning (op basis van berekende kosten) ontvangen voor hun eigen arbeidsinzet en eigen vermogen. De huidige geraamde daling komt vooral door per saldo een dalende vraag, een iets lagere prijsvorming en een flinke stijging van de kosten.
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven