Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Rentabiliteit - Boomkwekerij

Gemiddelde rentabiliteit boomkwekerijsector positief
18-12-2023

De gemiddelde rentabiliteit van boomkwekerijbedrijven is licht gedaald en wordt geraamd op 103%. Dit betekent dat de boomkwekerijtelers zowel de berekende kosten voor inzet van eigen arbeid en kapitaal als de betaalde kosten en afschrijvingen in voldoende mate vergoed krijgen. Sinds 2017 ligt de rentabiliteit boven de 100% en is er in al die jaren dus een meer dan marktconforme beloning voor de inzet van eigen arbeid en kapitaal. De rentabiliteit verschilt per bedrijf met keuzes in teelten of combinaties van gewasgroepen en teeltwijze in potten of grondteelt.
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven