Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Rentabiliteit - Glasgroententeelt

Ondanks hoge winstgevendheid van het glasgroentebedrijf zorgen over de toekomst
18-12-2023

De rentabiliteit van het gemiddelde glasgroentebedrijf wordt geraamd op 119 euro per 100 euro kosten in 2023, wat 2 punten hoger is dan in 2022. Ook dit jaar worden de berekende arbeids- en vermogenskosten en betaalde kosten weer gecompenseerd door opbrengsten. Vanaf 2012 liggen deze opbrengsten al boven het kostenniveau.


De stijging van de rentabiliteit is het gevolg van lagere kosten en een bescheiden toename van de opbrengsten. De opbrengstgroei is met name te danken aan de over het algemeen gunstige prijsvorming voor glasgroenten en goede verkoop van energie in 2023. Dit resultaat werd mogelijk gemaakt door een wellicht unieke combinatie van prijsafspraken, mild weer en effectief crisisbeheer (zie inkomen uit bedrijf en opbrengsten voor meer details). Met een geraamde gemiddelde rentabiliteit van 119 ontvangt de gemiddelde ondernemer dus voor elke 100 euro aan kosten 119 euro aan opbrengsten. Dit vertegenwoordigt een marktconforme vergoeding voor de inzet van eigen arbeid en vermogen.
Een rentabiliteit boven de 100 duidt erop dat de opbrengsten hoger zijn dan zowel de betaalde als de berekende kosten. De gemiddelde rentabiliteit van glasgroentebedrijven bleef in 2023 dus aanzienlijk boven de 100. Volgens deze raming zal 2023 het 12e opeenvolgende jaar zijn waarin de opbrengsten op een glasgroentebedrijf hoger zijn dan de kosten. De vraag is echter of dit patroon zich in 2024 zal voortzetten, gezien het feit dat er dan opnieuw meer langdurige energiecontracten zullen aflopen.De aanzienlijke variatie in het rentabiliteitscijfer binnen de glasgroentesector bleef ook in 2023 onverminderd aanwezig. Op 60% van de glasgroentebedrijven lag de rentabiliteit dit jaar tussen de 84 en 125 euro per 100 euro aan kosten. De 20% minst presterende bedrijven bevonden zich onder de 84 euro, terwijl de 20% best presterende bedrijven boven de 125 euro uitkwamen. Opvallend is dat het groene vlak dit jaar aan de bovenkant minder uitgesproken is, maar aan de onderkant juist groter. Dit wijst erop dat de verschillen tussen bedrijven toenemen. Ook valt op dat de lijn van het gemiddelde zich hoog in het groene vlak bevindt. Een beperkte groep met een hoge rentabiliteit beïnvloedt deze stijging. Dit suggereert dat een select aantal bedrijven met een relatief hoge rentabiliteit dit gemiddelde beïnvloedt.Dit jaar lijken de berekende kosten ten opzichte van de betaalde kosten nauwelijks te zijn veranderd: 6% van alle kosten wordt berekend, terwijl 94% uit betaalde kosten bestaat.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties

BINternet: Bedrijfseconomisch resultaat glasgroentebedrijvenMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven