Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Rentabiliteit - Leghennenhouderij

Gemiddelde rentabiliteit stijgt naar 105%
19-12-2022


De gemiddelde rentabiliteit wordt voor 2022 geraamd op 105% vooral door hogere opbrengsten van eieren.


De rentabiliteit zal in 2022 met 4 procentpunten toenemen naar 105%. De totale opbrengsten (vooral consumptie-eieren) worden in 2022 ruim 330.000 euro hoger geraamd, vooral door hogere eierprijzen. De betaalde kosten stijgen iets minder fors met 266.000 euro door de sterk opgelopen prijzen van voer en energie. Voor het gemiddelde bedrijf wordt in 2022 wordt een meer dan volledige vergoeding gerealiseerd voor de arbeidsinzet van de ondernemer en de inzet van eigen vermogen.


De spreiding in rentabiliteit tussen bedrijven is groot. In het voorgaande jaar 2021 was de gemiddelde kostendekking 101%. Daarbij had meer dan 20% van de bedrijven een rentabiliteit van minder dan 93% en 20% van de beste bedrijven had een rentabiliteit hoger dan 117%. Voor 2022 worden veel grotere verschillen verwacht, vooral omdat de verschillen tussen de marktprijzen en contractprijzen van eieren veel groter zijn geworden (P20=84% en P80=121%). Bedrijven die niet op tijd konden overstappen naar marktprijzen kunnen daardoor in grote financiële problemen komen.

In het verleden waren ook slechtere jaren zoals 2004, 2011 en 2013 waarbij de opbrengsten zelfs te laag waren om alle betaalde kosten te kunnen dekken. Ook 2017 was een slecht jaar voor de groep bedrijven die in dat jaar door de fipronilaffaire zijn getroffen met alle schade die ze hebben geleden door vernietiging van eieren, ruien van leghennen en/of leegstand door vroegtijdige afvoer van leghennen etc. Die groep bedrijven heeft geen enkele financiële vergoeding gekregen voor de geleden schade.

In het lopende verslagjaar zijn ook veel bedrijven getroffen door de vogelgriep waardoor de aanwezige dieren geruimd moest worden. Daarvoor wordt wel de directe schade (waarde van de dieren) vergoed, maar niet het omzetverlies door de leegstand en alle extra kosten die gemaakt moeten worden voor het schoonmaken, ontsmetting en de herbevolking van de stallen.


De totale bedrijfseconomische kosten per bedrijf zijn sinds 2011 bijna 60% gestegen. Ongeveer 90% van de totale kosten zijn betaalde kosten, die in 2022 ruim 70% hoger zijn dan in 2011. Dat komt vooral door de bijna 50% hogere voerprijs dan in 2011. Dankzij de verbetering van de dierproductiviteit zijn de productiekosten per kg ei iets minder sterk gestegen. Door de smalle marges in de legsector hebben kleine veranderingen in de prijzen van eieren en voer wel grote gevolgen voor de rentabiliteit. Dat geldt natuurlijk ook voor blokkades door uitbraken van ziekten zoals de lagere prijzen van vrije uitloopeieren door de langdurige ophokplicht vanwege vogelgriep in het afgelopen jaar, of schade door aanwezigheid van verontreinigingen zoals bij de fipronilaffaire in 2017.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven