Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Rentabiliteit - Melkveehouderij

Kostendekkend resultaat op melkveebedrijven ondanks lagere melkprijs
18-12-2023

De rentabiliteit op melkveebedrijven is in 2023 na het uitzonderlijk goede jaar 2022 gedaald naar een niveau van 100% (-14%). Hiermee worden alle betaalde en ingerekende kosten vergoed. De lagere rentabiliteit in 2023 komt met name door de lagere melkprijs maar ook door hogere kosten van materiele activa, mestafzet, rente en pacht.  


Een rentabiliteit van 100% betekent dat om 100 euro aan opbrengsten te genereren, er 100 euro kosten worden gemaakt. In die kosten zijn naast de daadwerkelijk betaalde kosten ook kosten meegerekend voor de inzet van arbeid en kapitaal van de ondernemers en hun gezinsleden. Die inzet wordt gewaardeerd tegen het markttarief van het betreffende jaar en vormt de berekende kosten. Bij 100% rentabiliteit is er een marktconforme vergoeding. In 2017 en 2022 was deze vergoeding meer dan marktconform.

De spreiding in rentabiliteit tussen bedrijven is doorgaans groot en nam in 2023 iets af. Vorig jaar behaalde 60% van de bedrijven (die in de range 20-80% liggen) een rentabiliteit binnen een marge van 32 euro. In 2023 is dit afgenomen naar 30 euro. Verschillen in melk-, voer-, mestafzet- en energieprijzen maar ook schaalgrootte-effecten zullen hieraan ten grondslag liggen. Over een langere periode gezien is er geen trend waarneembaar.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven