Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Rentabiliteit - Melkveehouderij

Kostendekkend resultaat op melkveebedrijven door hogere melkprijs
19-12-2022

De rentabiliteit op melkveebedrijven is in 2022 gestegen naar een niveau van 111%. Dit betekent dat alle betaalde en ingerekende kosten meer dan volledig worden vergoed. Dit is een toename van 18% ten opzichte van het voorgaande jaar. De hogere rentabiliteit in 2022 komt vooral door de fors hogere melkprijs ondanks de hogere kosten van voer, energie, kunstmest en materiele activa. De hogere veeprijzen waren verantwoordelijk voor ruim 6% van de totale stijging van de opbrengsten


Een rentabiliteit van 111% betekent dat om 111 euro aan opbrengsten te genereren, er 100 euro kosten worden gemaakt. In die kosten zijn naast de daadwerkelijk betaalde kosten ook kosten meegerekend voor de inzet van arbeid en kapitaal van de ondernemers en hun gezinsleden. Die inzet wordt gewaardeerd tegen het markttarief van het betreffende jaar en vormt de berekende kosten. Bij 100% rentabiliteit is er een marktconforme vergoeding. In 2017 was hier voor het eerst met een rentabiliteit van 103 sprake van in deze eeuw.

De spreiding in rentabiliteit tussen bedrijven is doorgaans groot en nam in 2022 iets toe. Vorig jaar behaalde 60% van de bedrijven (die in de range 20-80% liggen) een rentabiliteit binnen een marge van 25 euro. In 2022 is dit opgelopen naar 30 euro. Verschillen in melk-, voer- en energieprijzen maar ook schaalgrootte-effecten zullen hieraan ten grondslag liggen. Over een langere periode gezien is er geen trend waarneembaar.

Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven