Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Rentabiliteit - Pot- en perkplantenteelt

Rentabiliteit pot- en perkplanten 2023 enkele euro’s hoger
18-12-2023

In 2023 is het gemiddeld rentabiliteit voor pot- en perkplantenbedrijven uitgekomen op 107 euro. Dit is een toename van enkele euro’s ten opzichte van 2022.

Voor 2023 betekent dit dat het gemiddelde bedrijf voldoende hoge vergoeding heeft ontvangen om alle kosten (betaald of onbetaald) te compenseren. Het laatste jaar dat dat niet lukte was in 2009.

De totale betaalde kosten en afschrijvingen bedroegen 2,6 miljoen euro, de onbetaalde kosten 165.000 euro en zijn daarmee relatief beperkt. Tegenover deze kosten stond een totale opbrengst van bijna 3 miljoen euro.Na een heel goed 2021, waarbij de rentabiliteit toenam tot 112, daalde die vorig jaar met 8 euro. Dit is een forse correctie. Maar de daling was niet zo groot als waar van tevoren voor werd gevreesd. Nu de sector meer gewend is geraakt aan de hoge energieprijzen en bedrijven hierop hun onderneming hebben aangepast, neemt de rentabiliteit weer toe, mede gesteund door dalende nettokosten voor energie. In deze raming wordt uitgegaan van een toename van 3 euro. Maar aan de spreidingsfiguur is te zien dat dit gemiddelde niet voor iedereen zal gelden. Een groep van 20% van de bedrijven kent een lagere rentabiliteit van 89 euro of lager. Daarnaast is er ook een groep die het ondanks alle turbulentie goed heeft gedaan. Deze 20% behaalt een rentabiliteit van 119 euro of meer. Hiermee wordt benadrukt dat geen bedrijf hetzelfde is en de verschillen tussen bedrijven en hun resultaten sterk uiteenlopen. Wel is duidelijk dat het gemiddelde wat hoog in het groene vlak staat. Dit betekent dat er relatief minder bedrijven verantwoordelijk zijn voor dit gemiddelde. Het groene vlak schuift overigens in zijn geheel op naar boven. Zowel de onderkant van het groene vlak als de bovenkant nemen in gelijke mate toe.
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven