Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Rentabiliteit - Snijbloementeelt

Rentabiliteit 2023 enkele punten omhoog
18-12-2023

De verwachting is dat snijbloemenbedrijven in 2023 een rendement (opbrengst per 100 euro kosten) zullen hebben van 118. Dit is circa 4 punten hoger dan het rendement in 2022.

In de figuur hieronder is te zien dat er ruim voldoende opbrengsten zijn om de betaalde kosten en afschrijvingen en de berekende kosten van arbeid en vermogen te compenseren. Naast de berekende kosten van iets meer dan 150.000 euro, werden de betaalde kosten en afschrijvingen van een kleine 1,7 miljoen euro, gecompenseerd door opbrengsten van 2,19 miljoen euro. Deze positieve situatie bestaat al sinds 2011.Er blijft voor de ondernemer dan een marktconforme beloning over voor de inzet van zijn eigen arbeid en kapitaal. De berekende kosten van arbeid en vermogen hebben zoals elk jaar een klein aandeel in de totale kosten.
De daling in het rendement viel in 2022 mee. Hoewel de rentabiliteit met 7 punten afnam, bleef deze ruim boven de 100. Gedacht werd aan een sterkere daling. Ondernemingen blijken, gemiddeld genomen, goed in staat hun bedrijfsvoering telkens weer aan te passen aan de realiteit. In 2023 werd men hierbij gesteund door hogere opbrengstprijzen bij lagere volumes, en een dalende gasprijs. Maar het bleef toen ook aantrekkelijk om de wkk, indien beschikbaar, in te zetten voor de productie van elektriciteit, CO2 en warmte en deze op gezette tijden te verhandelen.

Wel blijft het gemiddelde rendement omgeven door een groot groen vlak dat de spreiding aangeeft waarbinnen 60% van de bedrijven zich bevindt. Er is dus 20% van de bedrijven dat het met een rendement van 85 punten of minder moet doen. Ook is er 20% van de bedrijven dat het heel goed heeft gedaan. Die bedrijven behalen een rentabiliteit van 134 of meer. Wel zien we dat het gemiddelde vrij hoog in het groene vlak staat. Dit geeft aan dat er relatief minder bedrijven voor dit hogere gemiddelde zorgen.
Wel is een kanttekening op zijn plaats. Al geruime tijd vindt er weinig nieuwbouw plaats. Daarnaast stijgt de energiebelasting de komende jaren sterk, krijgt de sector te maken met de energiebesparingsplicht en zijn er zorgen over de afzet in verband met de hoge inflatie en publieke opinie.
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven