Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Rentabiliteit - Varkenshouderij

Rentabiliteit varkensbedrijven stijgt naar 126%
18-12-2023

Doordat de opbrengsten flink stijgen en de kosten dalen, wordt de rentabiliteit van varkensbedrijven hoger geraamd op gemiddeld 126%. Dat wil zeggen dat de betaalde en berekende kosten ruimschoots worden gedekt door de opbrengsten. Er zijn wel grote verschillen tussen de groepen varkensbedrijven. In 2023 scoren zeugenbedrijven het hoogst met een rentabiliteit van 148%. Op vleesvarkensbedrijven is de kostendekking gestegen tot 110%. De stijging in de zeugenhouderij is groter dankzij de hogere verkoopopbrengsten van biggen.


De rentabiliteit van het gemiddelde varkensbedrijf stijgt doordat de opbrengsten in 2023 meer stijgen dan de kosten, naar 126%. Dat is 1% lager dan het recordniveau van 2019. Een rentabiliteit van 126% betekent dat de opbrengsten 26% hoger zijn dan het totaal van betaalde en berekende kosten. In het verslagjaar 2023 zullen de opbrengsten ruim voldoende zijn om de betaalde kosten (inclusief afschrijvingen) te vergoeden; er resteert dus een ruime vergoeding voor de arbeidsinzet van de ondernemer en het eigen vermogen. In voorgaande jaren 2022 lag de rentabiliteit op 104%. De spreiding in rentabiliteit tussen bedrijven is groot. Voor 20% van de bedrijven wordt in 2023 een rentabiliteit van 99% of lager geraamd, terwijl een even zo grote groep een rentabiliteit van 139% of meer zal behalen.Voor het bedrijfseconomisch resultaat worden kosten berekend voor de eigen arbeid en het eigen vermogen. Op het gemiddelde varkensbedrijf bedragen die kosten in 2023 circa 129.000 euro, ofwel 9% van de totale bedrijfskosten. Daarbij zijn er verschillen tussen de subtypen, maar vooral naar bedrijfsomvang. Op de kleinste bedrijven bestaat 20% van de totale kosten uit berekende kosten. Voor de grootste bedrijven is dat aandeel slechts 6%, deels door schaalvoordelen, maar ook doordat er meer vreemde arbeid wordt ingehuurd (wat geen berekende, maar betaalde kosten zijn). Op de grootste bedrijven wordt meestal ook een groter deel van berekende kosten goedgemaakt en een hoger inkomen behaald.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven