Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Rentabiliteit - Vleeskalverhouderij

Rentabiliteit op blankvleeskalverenbedrijven in 2023 iets lager
18-12-2023

De rentabiliteit op de bedrijven met blankvleeskalveren op contract is in 2023 een fractie lager en wordt geraamd op 91%. Bij een rentabiliteit van 100% worden alle kosten volledig marktconform door opbrengsten vergoed. Dat de rentabiliteit iets kan dalen terwijl het inkomen iets stijgt, heeft te maken met de ingerekende kosten van arbeid en rente. Deze zijn zodanig gestegen dat het een licht negatief effect heeft op de rentabiliteit maar omdat ze niet terugkomen in het inkomen (behalve via betaalde rente en betaalde arbeid) kan het tot een positief inkomenseffect leiden. 

De rentabiliteit blijft vrijwel gelijk, omdat de hogere kosten van stallen en machines en mestafzet worden gecompenseerd door hogere opbrengsten en lagere kosten van energie. Er zijn wel grote verschillen tussen bedrijven. In de figuur geeft het groene vlak aan tussen welke grenzen 60% van de bedrijven valt. Twintig procent van de bedrijven behaalt een hogere rentabiliteit dan 108% en 20% scoort lager dan 74%.


Een rentabiliteit onder de 100% betekent dat niet alle kosten volledig worden vergoed. Toch kan er vaak nog wel een inkomen worden behaald, omdat in de kosten ook berekende kosten zijn opgenomen voor inzet van eigen arbeid en kapitaal, tegen markttarieven. Als de rentabiliteit 100% is, dan is de vergoeding voor eigen arbeid en eigen vermogen precies marktconform.


De onderstaande figuur toont hoe de kosten zijn opgebouwd. Van elke 100 euro kosten is 67,5 euro aangewezen als betaalde kosten en 32,5 euro als berekende kosten voor eigen arbeid en kapitaal. De opbrengsten maken gemiddeld 91 euro uit van de totale kosten. Als van die geraamde 91 euro uit 2023 de 67,5 euro betaalde kosten worden afgetrokken, resteert er 23,5 euro als vergoeding voor de 32,5 euro aan berekende kosten. Dat betekent dus dat de gerealiseerde vergoeding 72% (23,5/32,5 * 100%) van het voor eigen arbeid en kapitaal ingerekende markttarief is.


 


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven