Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Rentabiliteit - Particuliere bosbedrijven

Sterke groei in financiële resultaten van Nederlandse particuliere boseigenaren in 2021
15-12-2023

De Nederlandse particuliere bosbedrijven (groter dan 50 ha) sloten 2021 af met een bedrijfsresultaat van gemiddeld 27 euro per ha bos. De opbrengsten stegen meer dan de kosten (respectievelijk +17% en +6%), waardoor de
opbrengsten-kostenverhouding, met 109% in 2021, 11 procentpunten hoger uitkwam dan in 2020.


 
 
Sterke Stijging van het Inkomen uit Bosbedrijf
In 2021 was het gemiddelde inkomen uit bosbedrijf 51 euro per ha bos, een forse stijging vergeleken met 16 euro in 2020. Dit inkomen wordt bepaald door het bedrijfsresultaat op te tellen bij de berekende arbeidskosten en overige lonen. Het aandeel van de eigen arbeid door de boseigenaar in dit resultaat blijft relatief klein, slechts 5-8% van de totale kosten in de afgelopen vijf jaar.

Toegenomen Opbrengsten
De opbrengsten uit hout zijn in 2021 met 17% gestegen tot 337 euro per ha. De houtopbrengsten zelf namen met een vijfde toe, wat resulteerde in een bedrag van 120 euro per ha bos. Daarnaast bedroegen de subsidies in 2021 gemiddeld 149 euro per ha, een stijging vergeleken met voorgaande jaren. Van deze subsidies kwam het grootste deel, 85%, uit het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL).Houtprijzen en Oogstvolume
De prijs voor hout steeg in 2021 met 6% naar een gemiddelde van 46 euro per m3. Ondanks deze prijsstijging is er minder hout geoogst, gemiddeld 2,28 m3 hout per ha bos, wat lager is dan het gemiddelde van voorgaande jaren.

Toename in Algemene en Specifieke Kosten
De gemiddelde kosten voor bosbeheer zijn in 2021 gestegen naar 310 euro per ha. De kosten voor arbeid, beheer en toezicht stegen het meest. Verder was een stijging in de algemene kosten, met name in beheer, leiding en toezicht zichtbaar.Diversiteit in Bedrijfsresultaten
De financiële resultaten van bosbedrijven variëren sterk. In 2021 had 27% van de bedrijven een bedrijfsresultaat van minder dan -100 euro per ha bos, terwijl 30% een resultaat behaalde van meer dan 100 euro per ha.

Voor een toelichting op de uitkomsten wordt verwezen naar het Wageningen Economic Research rapport 2023-082.Kies een sector
Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Woltjer, P.J., M.J. Voskuilen, A. Horsting, 2023. Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 2021. Wageningen, Wageningen Economic Research, Rapport 2023-082.
 • Bekijk de tabellen met specificatie van de resultaten van de bosbedrijven in BINternet


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven