Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Rentabiliteit - Particuliere bosbedrijven

Gemiddeld bedrijfsresultaat bosbouw in 2019 negatief
10/6/2021

De Nederlandse particuliere bosbedrijven (groter dan 50 ha bos) boekten in 2019 een bedrijfsresultaat van gemiddeld min 10 euro per ha bos, tegen plus 22 euro per ha bos in 2018. De daling is vooral bepaald door lagere opbrengsten (-9%). De opbrengsten-kostenverhouding kwam in 2019 uit op 97% tegen 108% in 2018. Het gemiddelde inkomen uit het bosbedrijf - het bedrijfsresultaat plus de berekende arbeidsvergoeding - bedroeg slechts 3 euro per ha in 2019, tegen 35 euro in 2018.  

 
 
Opbrengsten en kosten 

Afname houtopbrengsten
De gemiddelde opbrengsten van de particuliere bosbedrijven daalden in 2019 met 9%, van 289 euro in 2018 tot 263 euro per ha in 2019. Dat is ook onder het meerjarig gemiddelde in de periode 2015-2018 (276 euro per ha per jaar). De afname van de opbrengsten in 2019 is in hoofdzaak het gevolg van de lagere houtopbrengsten. Deze daalden met 14% (ten opzichte van 2018) tot 122 euro per ha bos door een vrij sterke daling van de houtprijs. De totale subsidies kwamen in 2019 uit op 96 euro per ha, evenveel als het gemiddelde in de vier voorgaande jaren (2015-2018). Daarmee zijn ze goed voor 36% van de totale opbrengsten, wat vrijwel gelijk is aan de gemiddelde bijdrage van de subsidies in de periode 2015-2018. De overige opbrengstenposten (jachthuur, recreatie en overig) brachten in 2019 gemiddeld 46 euro per ha op, ofwel 17% van de totale opbrengsten. De omvang van deze overige opbrengstenposten is door de jaren vrij stabiel.Gemiddelde kosten weinig veranderd
De gemiddelde kosten van het bosbeheer van de particuliere bosbedrijven (met meer dan 50 ha bos) bedroegen 273 euro per ha in 2019, en lagen daarmee op het niveau van de twee voorgaande jaren. De belangrijkste kostenposten zijn arbeid (loon van personeel en berekende lonen) en het werk door derden (loonwerk en rentmeester). In 2019 is voor het berekend loon van de eigenaar gemiddeld 13 euro per ha bos in rekening gebracht, ofwel 5% van de totale kosten van het bosbeheer.Het volledige rapport is hier te downloaden.Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Bekijk de tabellen met specificatie van de resultaten van de bosbedrijven in BINternetMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page