Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Rentabiliteit - Particuliere bosbedrijven

Gemiddeld bedrijfsresultaat bosbouw in 2020 opnieuw negatief
13-10-2022

De Nederlandse particuliere bosbedrijven (groter dan 50 ha) sloten 2020 af met een negatief bedrijfsresultaat van gemiddeld min 5 euro per ha bos. De opbrengsten stegen iets meer dan de kosten (respectievelijk +9% en +7%), waardoor de opbrengsten-kostenverhouding met 98% in 2020 een procentpunt hoger uitkwam dan in 2019.

 
 
Opbrengsten en kosten 

Toename subsidies en overige opbrengsten
De gemiddelde opbrengsten van de particuliere bosbedrijven stegen in 2020 met 9%, van 263 euro in 2019 tot 287 euro per ha in 2020. Dat is ook iets boven het meerjarig gemiddelde in de periode 2011-2019 (274 euro per ha per jaar).

De houtopbrengsten bleven in 2020 met 100 euro per ha bos een kwart onder het gemiddelde niveau van 132 euro per ha in de periode 2016-2019. Dat is het gevolg van een veel lagere houtoogst, terwijl de gemiddelde houtprijs in 2020 ruim boven het gemiddelde in 2016-2019 uitkwam. In 2020 bedroegen de houtopbrengsten 35% van de totale opbrengsten, ruim (13 procentpunten) onder het niveau in de periode 2016-2019.

De totale subsidies kwamen in 2020 uit op 126 euro per ha, ruim boven het gemiddelde in de vier voorgaande jaren (2016-2019) van bijna 100 euro per ha. Daarmee zijn ze goed voor 44% van de totale opbrengsten, tegen 36% in de periode 2016-2019.

De overige opbrengstenposten (jachthuur, recreatie en overig) brachten in 2020 gemiddeld 61 euro per ha op, ofwel 21% van de totale opbrengsten. Ze liggen hiermee ruim boven het gemiddelde niveau in de voorgaande jaren (45 euro per ha in 2016-2019).Gemiddelde kosten gestegen
De gemiddelde kosten van het bosbeheer van de particuliere bosbedrijven (met meer dan 50 ha bos) bedroegen 292 euro per ha in 2020, en lagen daarmee 10% boven het gemiddelde van de vier voorgaande jaren (265 euro per ha). De belangrijkste kostenposten zijn arbeid (loon van personeel en berekende lonen) en het werk door derden (loonwerk en rentmeester). De kosten voor de post ‘arbeid’ stegen absoluut en relatief het sterkst, van gemiddeld 95 euro in 2019 tot 114 euro per ha bos in 2020.Het volledige rapport is hier te downloaden.


Kies een sector
Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Bekijk de tabellen met specificatie van de resultaten van de bosbedrijven in BINternetMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven