Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Saldo - Schapenhouderij

Daling van het saldo per ooi door hoge krachtvoerprijs
19-12-2022

De relatief hoge prijzen van slachtschapen en lammeren hebben zich in 2022 gestabiliseerd. De slachtschapen waren nog wel hoger in prijs (+14%) maar dat heeft slechts een geringe invloed op de omzet en aanwas die toch met name van de lammeren moet komen. De prijzen op de binnenlandse markt liepen niet parallel met de exportprijzen van het lamsvlees over de eerste 6 maanden van 2022. Deze exportprijzen namen met 20% toe. Dit werd veroorzaakt door een toegenomen vraag en minder aanbod Europees gezien. De voerkosten zijn met 25% toegenomen door hogere prijzen van het krachtvoer ondanks iets lagere kosten van het ruwvoer en een lagere krachtvoergift per ooi. De hogere prijs van het krachtvoer zorgt voor een afname van het saldo met 15 euro naar 110 euro per ooi en dat ligt nog wel 15 euro boven het 5-jaarlijkse gemiddelde over de periode 2017-2021. 


Handel en prijs
De exportprijzen van het lamsvlees zijn over de eerste 6 maanden van 2022 met ruim 20% gestegen. Het volume van de Nederlandse export steeg als correctie op de daling in 2021. De gestegen exportprijzen van lamsvlees komen mede nog door de Brexit. Lamsvlees uit het Verenigd Koninkrijk is prijzig vanwege de dure pond en aangezien daar veel schapen rondlopen is er een krapte op de EU-markt ontstaan. Ook neemt het aantal schapen gestaag af in de ons omringende landen terwijl er wel vraag is naar lamsvlees. De verwachting is ook dat deze vraag de komende jaren gaat toenemen bij een afnemend Europees aanbod.


Resultaat
Het saldo in de schapenhouderij neemt in 2022 met 15 euro af tot 110 euro per ooi. Het saldo ligt hiermee 15 euro boven het 5-jaarlijkse gemiddelde over de periode 2017-2021. De voerkosten, die in 2019 door de droogte al opliepen, stegen in 2021 met ruim 23% en in 2022 met 25%. In 2022 kwam dit door de verstoring van de wereldmarkt doordat het graan en de mais uit Oekraïne eerst niet en later maar in beperkte mate geëxporteerd konden worden. Ook de boycot van Russisch gas en olie veroorzaakte een forse stijging van de energieprijzen die in de kosten van productie van diverse grondstoffen doorwerken. Het ruwvoer (hooi) neemt 5,5% in prijs af maar het kuilgras is duurder geworden. De wol levert nog steeds niets op en het is soms onmogelijk om dit van de hand te doen. Sommige schapenhouders slaan hun wol op maar dat vergt veel ruimte.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • BINternet: saldo schapenhouderij
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven