Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Saldo - Schapenhouderij

Daling van het saldo per ooi door blauwtong
18-12-2023

Het economisch resultaat in 2023 wordt sterk beïnvloed door de grote uitbraak van blauwtong die de sector treft. Begin september werden in midden Nederland de eerste schapen met blauwtong serotype 3 bevestigd. Begin oktober bleek het al om ruim duizend bedrijven te gaan. Dit aantal was in de derde week van november opgelopen tot ruim 5.600. Het aantal gestorven schapen door blauwtong zal naar verwachting op 50.000 uitkomen voor 2023 en op 1 op de 4 bedrijven met schapen is naar schatting een besmetting vastgesteld. Dit aantal is onder andere gebaseerd op de oversterfte zoals deze via I&R kan worden becijferd. Over de periode 4 september tot 12 november is er een oversterfte vastgesteld van ruim 46.000 schapen.
De prijzen van slachtschapen en lammeren zijn net als in 2022 ook in 2023 relatief hoog. Lagen de prijzen 5 jaar geleden rond de 90 à 100 euro per stuk, in 2022 en 2023 zijn deze opgelopen naar gemiddeld 140 tot boven de 150 euro per stuk. De buitenlandse markt vraagt om kwaliteitsvlees en staat qua prijsvorming los van de binnenlandse markt. De exportprijzen namen over de eerste 6 maanden van 2023 met 3% toe en lopen aardig in de pas met de binnenlandse prijsontwikkeling. De voerkosten blijven onveranderd op een hoog niveau. De iets hogere prijzen van het krachtvoer worden gecompenseerd door een lager voerverbruik doordat over de laatste 3 maanden van het jaar door blauwtong minder dieren aanwezig zijn. De lagere omzet vanwege blauwtong en hogere diergezondheidskosten zorgen voor een afname van het saldo met 16 euro naar 74 euro per ooi en ligt hiermee 19 euro onder het 5-jaarlijkse gemiddelde over de periode 2018-2022. Zonder blauwtong zou het saldo 15 euro hoger zijn uitgevallen en bijna op het niveau van het vorig jaar hebben gelegen. De negatieve effecten van blauwtong kunnen in de toekomst meer nadelige gevolgen hebben zoals vruchtbaarheidsproblemen of het verwerpen van de lammeren
 Handel en prijs
De exportprijs van het lamsvlees loopt over de eerste 6 maanden van 2023 in de pas met de binnenlandse markt en ligt ook op een hoog niveau. Het aantal schapen neemt gestaag af in de ons omringende landen terwijl er wel vraag is naar lamsvlees. Spanje is het land met de grootste schapenstapel. Hiervan is de omvang met 4% afgenomen in 2022 (630.000 stuks) en nam meer dan de helft van de daling van de Europese schapenstapel voor zijn rekening. In Frankrijk was de daling 6% en nam ruim één derde van de Europese daling voor zijn rekening. De verwachting is dat de vraag de komende jaren gaat toenemen bij een afnemend Europees aanbod.


Resultaat
Het saldo in de schapenhouderij neemt in 2023 met 16 euro af tot 74 euro per ooi. Het saldo ligt hiermee 19 euro onder het 5-jaarlijkse gemiddelde over de periode 2018-2022. Dit wordt veroorzaakt doordat naar verwachting 50.000 schapen door blauwtong zijn gestorven. Dit is 6,4% van de gehele schapenstapel. Met dit percentage daalt de omzet. Daarnaast worden er voor 1 op de 8 bedrijven die de ziekte hebben gemeld medicijnen voorgeschreven om de ontsteking te remmen en/of pijn te verzachten. Dat kost 20 euro per dier. Over alle bedrijven gerekend en omgerekend per ooi zal dit leiden tot een toename van gemiddeld 4 euro in de diergezondheidskosten. Vanwege de door blauwtong gestorven dieren over de laatste 3 à 4 maanden van het jaar zal het volume aan krachtvoer per ooi dalen met circa 1,5%. De steeds hogere voerkosten in 2021 en 2022 stabiliseren zich in 2023. Het ruwvoer (hooi) neemt ruim 9% in prijs toe. Kuilgras is niet duurder geworden.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • BINternet: saldo schapenhouderij
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven