Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Saldo - Vleesvarkenshouderij

Hoger saldo vleesvarkens dankzij hogere opbrengsten
19-12-2022


Het saldo per vleesvarken stijgt in 2022 doordat de opbrengsten meer stijgen dan de kosten. Een belangrijke bijdrage aan het saldo wordt geleverd door de positieve waardemutatie (aanwas). Dat verschil compenseerde de hogere kosten van voer en energie. Het geraamde saldo voor 2022 stijgt daardoor met 30 euro naar 100 euro per gemiddeld aanwezig vleesvarken per jaar..


De opbrengstprijs van vleesvarkens is in 2022 gemiddeld 24% hoger dan voorgaand jaar en de aankoopprijs van biggen stijgt met 20%. De hogere bigkosten romen een deel van de hogere verkoopopbrengsten af. Daar tegenover staat de flink hogere waarde van vleesvarkens op de eindbalans. Een grote tegenvaller is de ongekende prijsstijging van vleesvarkensvoer dat op jaarbasis 39% duurder geworden. De voerkosten zijn daardoor gestegen met 87 euro per vleesvarken per jaar. Ook energie is veel duurder geworden en bijna verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Het saldo zal door genoemde ontwikkelingen in 2022 met 30 euro stijgen naar 100 euro per vleesvarken per jaar. Dat saldo ligt 28 euro boven het langjarig gemiddelde van 2002-2021. Alleen in de gunstige jaren 2016 en 2019 lag het saldo, met 106 en 169 euro, boven het niveau van 2022.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • BINternet: Saldo van vleesvarkens


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven