Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Saldo - Zeugenhouderij

Hoger saldo zeugen
19-12-2022


Het saldo per zeug zal in 2022 met 28 euro stijgen naar 285 euro door de flinke prijsstijging van biggen en de positieve waardemutatie op de balans.


Het geraamde saldo voor de zeugenhouderij komt in 2022 uit op 285 euro per zeug per jaar. Die saldoverbetering is te danken aan de prijsstijging (+20%) van de verkochte biggen en de hogere waarde van de dieren op de eindbalans. De gemiddelde biggenprijs van 48 euro per big ligt 5 euro boven het meerjarig gemiddelde van 2002-2021. Aan de kostenkant drukken de stijgende kosten van voer en energie flink op het saldo, maar krijgt wel steun van de positieve waardemutatie van de varkens op de eindbalans.

De biggenprijzen hebben zich in 2022 duidelijk hersteld van het lage niveau in voorgaand jaar. De gemiddelde biggenprijs is gestegen van 40 euro in 2021 naar 48 euro in 2022. De prijsstijging van 20% is vooral gerealiseerd in de tweede helft van 2022. De biggenmarkt begon het jaar nog zwak met lage biggenprijzen. In maart en april kwam een flink herstel, maar daarna volgden een aantal maanden met lagere prijzen. De biggenprijzen stonden in de zomer ook onder druk door de perioden met grote hitte waardoor minder biggen geƫxporteerd mochten worden. In het najaar, vooral in november en december, zijn de biggenprijzen gestegen naar een aantrekkelijk niveau, onder andere door meer vraag uit Duitsland, Spanje en Polen. Het verdere herstel van de vleesvarkensprijzen ondersteunt de biggenprijzen.

De voerkosten zijn fors hoger door de prijsstijging van veevoergrondstoffen. Vooral graan en graanproducten zijn dit jaar veel duurder geworden. Zowel de prijzen van de verkochte slachtzeugen als van de aangekochte opfokzeugen zijn in 2022 flink gestegen. Het geraamde saldo van 285 euro ligt 119 euro onder het meerjarig gemiddelde 2002-2021.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven