Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Structuur volgens het Informatienet - Akkerbouw

Areaal akkerbouwbedrijven gemiddeld ruim 59 ha
19-12-2022

De bedrijfsomvang van de gespecialiseerde akkerbouwbedrijven in het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research daalt dit jaar licht tot 59 ha in 2022. Dit is ruim 10 ha meer dan in 2001. Deze bedrijfsomvang is een goede afspiegeling van de gemiddelde bedrijfsomvang (ongeveer 60 ha) van de akkerbouwbedrijven in de Landbouwtelling (bedrijven > 25.000 euro Standaardopbrengst). De spreiding binnen deze groep is groot. De 10% grootste bedrijven heeft een gemiddelde omvang van ruim 190 ha in 2021. De akkerbouwbedrijven in het Bedrijveninformatienet representeren ruim 8.000 gespecialiseerde akkerbouwbedrijven uit de Landbouwtelling.

De standaardopbrengst (SO) bedroeg in 2022 gemiddeld 235.000 euro SO. Het aantal onbetaalde arbeidsjaareenheden (aje) bedroeg de afgelopen jaren 1,1 aje. De totale arbeidsinzet bedroeg 1,4 aje, wat betekent dat het overgrote deel van de arbeidsinzet wordt geleverd door de ondernemer(s) en het gezin.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven