Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Structuur volgens het Informatienet - Akkerbouw

Areaal akkerbouwbedrijven gemiddeld ruim 60 ha
18-12-2023

De bedrijfsomvang van de gespecialiseerde akkerbouwbedrijven in het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research bedraagt sinds 2016 ongeveer 60 ha. Dit is ruim 10 ha meer dan in 2001. Deze bedrijfsomvang is een goede afspiegeling van de gemiddelde bedrijfsomvang (ongeveer 60 ha) van de akkerbouwbedrijven in de Landbouwtelling (bedrijven > 25.000 euro Standaardopbrengst). De spreiding binnen deze groep is groot. De 10% grootste bedrijven hadden een gemiddelde omvang van ruim 170 ha in 2022. In 2023 representeert het Bedrijveninformatienet ruim 8.300 gespecialiseerde akkerbouwbedrijven uit de Landbouwtelling.

De Standaardopbrengst (SO) bedroeg in 2023 gemiddeld 265.000 euro. Het aantal onbetaalde arbeidsjaareenheden (aje) bedroeg de afgelopen jaren 1,1 aje. De totale arbeidsinzet bedroeg 1,4 aje, wat betekent dat het overgrote deel van de arbeidsinzet wordt geleverd door de ondernemer(s) en het gezin.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven