Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Structuur volgens het Informatienet - Bloembollenteelt

Stabilisatie standaardopbrengst op bloembollenbedrijven
19-12-2022

De bloembollenbedrijven in het Informatienet representeren de ongeveer 550 gespecialiseerde bedrijven uit de Landbouwtelling in 2022 met een omzet groter dan 25.000 euro. Een gemiddeld bloembollenbedrijf uit het Bedrijveninformatienet heeft in 2022 ongeveer 49 ha cultuuroppervlakte. Dit is een goede afspiegeling van de totale populatie volgens de Landbouwtelling met een gemiddelde cultuuroppervlakte van 50,7 ha. De arbeidsinzet door de ondernemer en het gezin (onbetaalde aje) is na een aanvankelijke daling van 1,55 aje in 2001 tot een kleine 1,30 aje in 2007 na 2012 gestegen en in 2021-2022 gestabiliseerd op 1,60 aje. De standaardopbrengst is in de periode 2001-2022 gestaag gestegen van 0,45 naar 1,29 miljoen euro per bedrijf.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven