Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Structuur volgens het Informatienet - Bloembollenteelt

Stabilisatie areaal cultuurgrond op bloembollenbedrijven
18-12-2023

De bloembollenbedrijven in het Informatienet representeren de ongeveer 550 gespecialiseerde bedrijven uit de Landbouwtelling in 2023 met een omzet groter dan 25.000 euro. Een gemiddeld bloembollenbedrijf uit het Bedrijveninformatienet heeft in 2023 ongeveer 41 ha cultuurgrond.

De arbeidsinzet door de ondernemer en het gezin (onbetaalde aje) is gemiddeld 1,72 per bedrijf. Dit is de afgelopen 5 jaar stabiel. De standaardopbrengst (SO)is in de periode 2001-2023 gestaag gestegen van 0,5 miljoen euro in 2001 naar 1,2 miljoen euro per bedrijf in 2023. Er zijn in 2022 nieuwe SO-normen vastgesteld met ingangsjaar 2023, waardoor de Standaard Opbrengst in 2023 hoger uitvalt dan in 2022, naast de stijging in opbrengsten zelf.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven