Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Structuur volgens het Informatienet - Boomkwekerij

Lichte groei areaal en aantal bedrijven
19-12-2022

De boomkwekerijbedrijven in het Informatienet vertegenwoordigen ongeveer 1.740 gespecialiseerde boomkwekerijbedrijven uit de Landbouwtelling met een standaardomzet groter dan 25.000 euro. Op deze bedrijven daalde het gemiddelde areaal cultuurgrond in 2022 licht (-2%) maar bleef afgerond een omvang hebben van 10 ha. Het aantal arbeidsjaareenheden (aje) bedraagt in 2022 gemiddeld 4,6 per bedrijf waarvan gemiddeld 1,5 onbetaald (ondernemer en gezinsleden). De standaardomzet (SO) bedraagt de laatste jaren ongeveer 490.000 euro.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven