Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Structuur volgens het Informatienet - Boomkwekerij

Lichte daling areaal en aantal bedrijven
18-12-2023

De boomkwekerijbedrijven in het Informatienet vertegenwoordigen in 2023 ongeveer 1.650 gespecialiseerde boomkwekerijbedrijven uit de Landbouwtelling met een standaardomzet groter dan 25.000 euro. Het areaal cultuurgrond van de gespecialiseerde boomkwekerijbedrijven in het Informatienet bedraagt in 2023 gemiddeld 10.21 ha. Op deze bedrijven daalde het gemiddelde areaal cultuurgrond in 2023 licht (circa -2%) maar bleef afgerond een omvang hebben van meer dan 10 ha. Dit is hiermee een goede afspiegeling van de totale populatie volgens de Landbouwtelling.

De arbeidsinzet door de ondernemer en het gezin (onbetaald) is in de periode 2001-2012 gedaald naar 1,58 aje in 2012. Vanaf die tijd is de onbetaalde arbeidsinzet vrij constant gebleven. De omvang in Standaardopbrengst per bedrijf is gestegen van 251.000 euro begin jaren 2000 naar 750.000 euro in 2023. Er zijn in 2022 nieuwe SO-normen vastgesteld met ingangsjaar 2023, waardoor de Standaardopbrengst in 2023 hoger uitvalt, naast de stijging in opbrengsten zelf. In 2022 was de omvang gemiddeld nog 600.000 euro Standaardopbrengst.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven