Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Structuur volgens het Informatienet - Fruitteelt

Aantal fruitbedrijven daalt verder
19-12-2022

Het aantal gespecialiseerde fruitteeltbedrijven in Nederland laat een lichte daling zien, dit blijkt uit de CBS Landbouwtelling. Het aantal gerepresenteerde fruitteeltbedrijven in het Bedrijveninformatienet daalde in 2022 ook naar net boven de 1.200. De gemiddelde standaardopbrengst van de fruitteeltbedrijven in het Bedrijveninformatienet lag in 2022 op ongeveer 335.000 euro. De bedrijven waren in 2022 gemiddeld ongeveer 16 ha groot. De arbeidsinzet door de ondernemer en het gezin (onbetaalde aje) ligt al een aantal jaren rond de 1,3 aje (arbeidsjaareenheden) per bedrijf. In het Bedrijveninformatienet worden bedrijven boven de 25.000 euro Standaardopbrengst gerepresenteerd.

De Standaardopbrengst (SO) per fruitbedrijf nam in de periode tussen 2001 en 2022 toe van bijna 160.000 tot ongeveer 335.000 euro. Dit komt enerzijds door de toename in areaal per bedrijf. Anderzijds waren de laatste jaren de prijzen voor appels en peren gemiddeld hoger dan de jaren daarvoor. De standaardopbrengst per hectare gewas stijgt daardoor. Dit resulteert echter niet altijd in hogere inkomens, omdat de kosten ook toenemen. Daarnaast is de SO gebaseerd op normatieve meerjaarsgemiddelde opbrengsten die niet door elke ondernemer in elk jaar gehaald worden. Naast hardfruitbedrijven zijn er ook bedrijven met zacht fruit en steenvruchten opgenomen in het Bedrijveninformatienet.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven