Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Structuur volgens het Informatienet - Glasgroententeelt

Groei in omvang van het gemiddelde steekproefbedrijf in de glasgroenteteelt is circa 6%
19-12-2022

In 2022 is de gemiddelde beteelbare oppervlakte van een glasgroentebedrijf uit de steekproef van het Bedrijveninformatienet met 5,6% toegenomen tot 5,3 ha. De steekproef van het Bedrijveninformatienet representeert in 2022 ongeveer 770 bedrijven. De gepresenteerde inkomenscijfers zijn op deze steekproefuitkomsten gebaseerd.


Het aantal glasgroentebedrijven in de CBS-Landbouwtelling vertoont al jaren een dalende tendens. Na wat meer stabilisatie in de afgelopen jaren neemt het aantal nu dus weer af. Een gemiddeld glasgroentebedrijf uit het Bedrijveninformatienet heeft in 2021 ongeveer 6,27 ha cultuuroppervlakte, waarvan 5,3 ha aan beteelbare oppervlakte onder glas.

De Standaardopbrengst neemt al jaren achtereen toe, zo ook in 2022. Bij genormaliseerde omstandigheden kan een glasgroentebedrijf een opbrengst genereren van bijna 2,2 miljoen euro. In 2010 was dit nog circa 1,4 miljoen euro per bedrijf. Naast de groei van de bedrijfsomvang komt de stijging ook door intensivering, een hogere fysieke productie en spelen de betere productprijzen een rol. Op een gemiddeld bedrijf zijn 1,8 onbetaalde arbeidskrachten, uitgedrukt in onbetaalde arbeidsjaren eenheid (oaje), actief. De afgelopen 2 jaar steeg dat iets.

Klik hier voor een verdere uitleg over de Standaard Opbrengst. 


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
BINternet: Samenvattend overzicht van glasgroentenbedrijven

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven