Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Structuur volgens het Informatienet - Glasgroententeelt

De gemiddelde omvang van het representatieve steekproefbedrijf in de glasgroenteteelt vertoont een krimp van ongeveer 2%
18-12-2023

In 2023 is de gemiddelde beteelbare oppervlakte van een glasgroentebedrijf uit de steekproef van het Bedrijveninformatienet met 1,7% afgenomen tot 5,25 ha. De steekproef representeert in 2023 ongeveer 760 bedrijven, waarop de gepresenteerde inkomenscijfers zijn gebaseerd.


Het aantal glasgroentebedrijven volgens de CBS-Landbouwtelling laat al enkele jaren een dalende trend zien. Na enige stabilisatie in de afgelopen jaren neemt het aantal nu opnieuw af. Een gemiddeld glasgroentebedrijf uit het Bedrijveninformatienet heeft in 2023 ongeveer 6,5 ha cultuuroppervlakte, waarvan 5,25 ha beteelbare oppervlakte onder glas.

De Standaardopbrengst is al enkele jaren op rij toegenomen, inclusief het jaar 2023. Onder genormaliseerde omstandigheden kan een glasgroentebedrijf nu een opbrengst genereren van ruim 2,3 miljoen euro. In 2010 bedroeg dit nog circa 1,4 miljoen euro per bedrijf. Deze groei komt niet alleen door de toenemende bedrijfsomvang, maar ook door intensivering, een hogere fysieke productie en gunstigere productprijzen.

Op een gemiddeld bedrijf zijn momenteel ongeveer 1,8 onbetaalde arbeidskrachten actief, uitgedrukt in onbetaalde arbeidsjaren eenheid (oaje). In de afgelopen twee jaar is dit aantal gestegen.

Klik hier voor een verdere uitleg over de Standaard Opbrengst. 


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
BINternet: Samenvattend overzicht van glasgroentenbedrijven

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven